Banca Națională a României - BNR

Normele metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informații statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din alte state membre din 01.11.2017

Modificări (2), Referințe (1)

În vigoare de la 15 noiembrie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

1. Sucursalele din România ale instituțiilor de credit din alte state membre, denumite în continuare sucursale, au obligația, potrivit legii, să întocmească raportări periodice cuprinzând informații statistice de natură financiar - contabilă, la termenele și în forma stabilite prin normele metodologice.

2. Raportările periodice cuprinzând informații statistice de natură financiar - contabilă privesc ansamblul teritoriului național în care sucursala își desfășoară activitatea, respectiv sucursala însăși și sediile secundare subordonate acesteia.

CAPITOLUL II STRUCTURA, REGULI GENERALE DE ÎNTOCMIRE ȘI TRANSMITERE A RAPORTĂRILOR PERIODICE CUPRINZÂND INFORMAȚII STATISTICE DE NATURĂ FINANCIAR - CONTABILĂ APLICABILE SUCURSALELOR

Secțiunea 1 Structura raportărilor periodice cuprinzând informații statistice de natură financiar - contabilă

3. Sucursalele au obligația să întocmească raportări periodice cuprinzând informații statistice de natură financiar - contabilă, denumite în continuare raportări periodice, care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziției și performanței financiare a sucursalelor pentru respectiva perioadă de timp.

4. Raportările periodice sunt următoarele:

1. Bilanțul [situația poziției financiare]

2. Contul de profit sau pierdere

3. Instrumente financiare derivate - Contabilitatea de acoperire: Clasificare pe tipuri de risc și pe tipuri de acoperire împotriva riscurilor

4. Informații privind expunerile performante și neperformante

5. Alte informații, având următoarea structură:

A. Elemente de activ

B. Elemente de datorii

C. Elemente în afara bilanțului

D. Număr de clienți

Secțiunea a 2-a Reguli generale de întocmire

5.

(1) În înțelesul prezentelor norme metodologice, termenii de mai jos au următoarea semnificație:

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...