Art 5 | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind organizarea, funcționarea și structura Comisiei centrale de contestații din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice din 02.05.2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Art. 5. -

(1) În activitatea sa, comisia beneficiază de suportul tehnic și logistic al unui serviciu specializat din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice.

(2) Serviciul prevăzut la alin. (1) are următoarele atribuții principale:

a) asigură primirea și înregistrarea contestațiilor înaintate comisiei de casele teritoriale de pensii;

b) asigură analiza contestațiilor și a documentelor înaintate comisiei de casele teritoriale de pensii, precum și verificarea deciziilor de pensie contestate;

c) asigură întocmirea documentației tehnice, necesară examinării și soluționării contestațiilor de către comisie;

d) asigură secretariatul comisiei;

e) asigură comunicarea în termen a hotărârilor comisiei părților interesate și restituirea dosarelor de pensie caselor teritoriale de pensii;

f) sprijină comisia în analiza cauzelor care conduc la aplicarea eronată și neunitară a legislației referitoare la pensiile publice de către casele teritoriale de pensii;

g) sprijină comisia în formularea de propuneri privind aplicarea corectă și unitară a legislației referitoare la pensiile publice de către casele teritoriale de pensii și înaintarea acestora președintelui Casei Naționale de Pensii Publice.

(3) Serviciul specializat prevăzut la alin. (1) este constituit din minimum 20 de specialiști cu experiență în domeniul pensiilor.

(4) Președintele Casei Naționale de Pensii Publice asigură recrutarea specialiștilor și logistica necesară bunei desfășurări a activității comisiei.

Acesta este un fragment din Regulamentul privind organizarea, funcționarea și structura Comisiei centrale de contestații din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice din 02.05.2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13
Art 14
Art 15
;
se încarcă...