Art 15 | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind organizarea, funcționarea și structura Comisiei centrale de contestații din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice din 02.05.2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Art. 15. -

(1) Comisia se întrunește ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui comisiei, prin secretarul de ședință.

(2) Comisia își desfășoară activitatea în prezența tuturor membrilor ei și adoptă hotărâri cu majoritatea simplă a voturilor.

(3) Modalitatea de vot în cadrul comisiei este votul deschis.

(4) La ședințele comisiei participă un secretar de ședință, fără drept de vot, desemnat de președintele comisiei din cadrul serviciului specializat prevăzut la art. 5.

(5) Ședințele comisiei nu sunt publice.

(6) La ședințele comisiei pot fi invitați și alți specialiști pentru clarificarea unor aspecte de ordin tehnic.

(7) Lucrările ședințelor comisiei sunt consemnate în procese-verbale de ședință, redactate de secretarul de ședință, semnate de președinte și de membrii comisiei și care se păstrează la serviciul specializat prevăzut la art. 5.

Acesta este un fragment din Regulamentul privind organizarea, funcționarea și structura Comisiei centrale de contestații din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice din 02.05.2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13
Art 14
Art 15
Art 16
Art 17
Art 18
Art 19
;
se încarcă...