Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 96/2011 pentru aprobarea componenței, organizării și funcționării Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc

Modificări (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 mai 2011 până la 24 noiembrie 2013, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 2421/2013.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere Referatul de aprobare al Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură nr. 57 din 13 ianuarie 2011,

în temeiul:

- art. 18 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. -

Comitetul consultativ pentru sectorul pescăresc, denumit în continuare Comitet, este format din experți/specialiști desemnați de autoritățile publice responsabile, respectiv de asociații, federații, patronate și institute de cercetare, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Comitetului, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Valeriu Tabără

București, 26 aprilie 2011.

Nr. 96.

ANEXA Nr. 1

LISTA
autorităților publice, asociațiilor, federațiilor, patronatelor și institutelor de cercetare care desemnează reprezentanți în Comitetul consultativ pentru sectorul pescăresc

1. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

2. Ministerul Mediului și Pădurilor

3. Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură

4. Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării"

5. Patronatul Român "Rompescaria"

6. Asociația Națională a Producătorilor din Pescărie "Romfish"

7. Asociația Procesatorilor, Importatorilor și Comercianților de Pește din România

8. Asociația pescarilor comerciali de la Marea Neagră "Ropescador"

9. Federația Organizațiilor Producătorilor de Pește Delta Dunării

10. Federația Organizațiilor de Pescari Delta Dunării

11. Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România

12. Federația pescarilor sportivi din România

13. Universitatea "Dunărea de Jos" Galați

14. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" Constanța

15. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură Galați

16. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" Tulcea

17. Centrul de cercetări piscicole Nucet

ANEXA Nr. 2 Modificări (1)

REGULAMENTUL
de organizare și funcționare al Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...