Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei și a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcție de competență

Modificări (...), Referințe (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 aprilie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Văzând Referatul de aprobare nr. Cs.A. 4.258/2011 al Direcției asistență medicală,

având în vedere prevederile art. 171 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Metodologia pentru clasificarea spitalelor în funcție de competență, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Clasificarea pe baza metodologiei prevăzute la art. 1 este utilizată pentru stabilirea protocoalelor de transfer interspitalicesc pentru cazurile necritice, pentru planificarea dezvoltării rețelei spitalicești în concordanță cu necesitățile populației, pentru elaborarea propunerilor de modelare a finanțării spitalelor, pe nivele de competență și performanță, și pentru planificarea achizițiilor de aparatură medicală.

Art. 3. -

Se aprobă criteriile minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcție de competență, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 4. -

Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie, cât și spitalele publice vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.

Art. 5. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Cseke Attila

București, 18 aprilie 2011.

Nr. 323.

ANEXA Nr. 1

METODOLOGIE
pentru clasificarea spitalelor în funcție de competență
Modificări (6)

ANEXA Nr. 2

CRITERIILE MINIME OBLIGATORII
pentru clasificarea spitalelor în funcție de competență
Modificări (4)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...