Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 2093/2017 de încheiere a anchetei cu privire la posibila eludare a măsurilor antidumping instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1331/2011 al Consiliului privind importurile anumitor țevi și tuburi fără sudură, din oțel inoxidabil, originare din Republica Populară Chineză prin importuri expediate din India, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din India, și de încetare a înregistrării acestor importuri impusă prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/272 al Comisiei
Număr celex: 32017R2093

Modificări (...)

În vigoare de la 17 noiembrie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (1) (denumit în continuare "regulamentul de bază"), în special articolul 13 alineatul (3),

(1) JO L 176, 30.6.2016.

întrucât:

1. PROCEDURA

1.1. Măsurile existente

(1) Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1331/2011 (2), (denumit în continuare "regulamentul inițial"), Consiliul a impus o taxă antidumping definitivă de 71,9 % asupra importurilor de anumite țevi și tuburi fără sudură, din oțel inoxidabil (denumite în continuare "SSSPT" - Stainless steel seamless pipes and tubes), originare din Republica Populară Chineză (denumită în continuare "RPC") pentru toate societățile, cu excepția celor menționate la articolul 1 alineatul (2) și în anexa I la regulamentul respectiv.

(2) JO L 336, 20.12.2011.

(2) Aceste măsuri sunt denumite în continuare "măsurile în vigoare", iar ancheta care a condus la măsurile instituite prin regulamentul inițial este denumită în continuare "ancheta inițială".

1.2. Deschiderea anchetei în urma unei cereri

(3) La 3 ianuarie 2017, Comitetul de protecție a industriei tuburilor fără sudură din oțel inoxidabil a Uniunii Europene (denumit în continuare "solicitantul") a depus o cerere la Comisia Europeană pentru o anchetă antieludare, arătând că măsurile antidumping privind importurile anumitor țevi și tuburi fără sudură, din oțel inoxidabil, originare din RPC erau eludate via India.

(4) Cererea a furnizat elemente de probă prima facie care au arătat că, în urma instituirii măsurilor în vigoare, a avut loc o modificare semnificativă a configurației schimburilor comerciale în ceea ce privește exporturile din RPC și din India către Uniune, care pare a fi determinată de instituirea măsurilor în vigoare. Se afirma că, pentru o astfel de modificare, nu exista altă motivație sau justificare suficientă decât instituirea măsurilor în vigoare.

(5) Mai mult, elementele de probă au indicat faptul că efectele corective ale măsurilor în vigoare erau compromise atât în ceea ce privește cantitatea, cât și prețul. Elementele de probă arătau că aceste importuri sporite din India erau efectuate la prețuri inferioare prețului neprejudiciabil stabilit în ancheta inițială.

(6) În final, au existat elemente de probă indicând faptul că SSSPT expediate din India erau vândute la preț de dumping în raport cu valoarea normală stabilită pentru produse similare în cursul anchetei inițiale.

(7) Stabilind, în urma informării statelor membre, că există suficiente elemente de probă prima facie pentru deschiderea unei anchete în conformitate cu articolul 13 din regulamentul de bază, Comisia Europeană (denumită în continuare "Comisia") a deschis o anchetă prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/272 al Comisiei (3) (denumit în continuare "regulamentul de deschidere"). JO L 40, 17.2.2017.

(8) În conformitate cu articolul 13 alineatul (3) și articolul 14 alineatul (5) din regulamentul de bază, prin regulamentul de deschidere, s-a solicitat totodată autorităților vamale să înregistreze importurile de SSSPT expediate din India.

1.3. Ancheta

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...