Guvernul României

Hotărârea nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 octombrie 2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 6 alin. (1) din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Se aprobă Grila națională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Grila națională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice menționată la alin. (1) cuprinde criteriile de încadrare în grade de dependență.

(3) Prin dependență se înțelege situația unei persoane care, ca rezultat al pierderii autonomiei din cauze fizice, psihice sau mentale, necesită ajutor semnificativ și/sau îngrijire pentru a realiza activitățile de bază ale vieții de zi cu zi.

Art. 2. -

(1) Criteriile de încadrare în grade de dependență se stabilesc prin evaluarea statusului funcțional, senzorial și psihoafectiv al persoanei vârstnice.

(2) Încadrarea în grade de dependență se face potrivit recomandărilor prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. -

(1) Tipurile de servicii recomandate pentru a fi acordate la domiciliu sau în cămin pentru persoane vârstnice se stabilesc pe baza evaluării nevoilor și încadrării în grade de dependență, a situației economice și sociale a persoanei vârstnice.

(2) Pentru evaluarea nevoilor persoanelor vârstnice se utilizează Fișa de evaluare sociomedicală (geriatrică) prezentată în anexa nr. 3.

Art. 4. -

Fișa de evaluare sociomedicală (geriatrică) se constituie ca piesă obligatorie la dosarul persoanei vârstnice care solicită îngrijiri la domiciliu sau în cămin pentru persoane vârstnice.

Art. 5. -

(1) Medicul specialist din componența colectivului prevăzut la art. 28 alin. (2) din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice este medic specialist în geriatrie-gerontologie.

(2) În lipsa acestuia evaluarea nevoilor persoanei vârstnice se efectuează de un medic specialist care a absolvit cursuri postuniversitare în specialitatea geriatriegerontologie, avizate de Ministerul Sănătății.

(3) În cazul în care îngrijirile se acordă într-un cămin pentru persoane vârstnice evaluarea se poate efectua de medicul angajat în unitatea respectivă.

Art. 6. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:
Ministrul muncii și protecției sociale,
Liviu Lucian Albu
Ministru de stat, ministrul sănătății,
Hajdu Gabor
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș
Ministrul funcției publice,
Vlad Roșca

București, 5 octombrie 2000.

Nr. 886.

ANEXA Nr. 1

GRILA NAȚIONALĂ DE EVALUARE A NEVOILOR PERSOANELOR VÂRSTNICE
Criteriile de încadrare în grade de dependență Nu Necesită supraveghere sau ajutor Necesită supraveghere temporară și/sau ajutor parțial necesită supraveghere permanentă și/sau ajutor integral
Evaluarea autonomiei 0 1 2
A. Evaluarea statusului funcțional
A.I. Activități de bază ale vieții de zi cu zi
1. Igiena corporală (toaletă generală, intimă, specială) autonom ajutor parțial se realizează numai cu ajutor
2. Îmbrăcat/dezbrăcat (posibilitatea de a se îmbrăca, de a se dezbrăca, de a avea un aspect îngrijit autonom autonom și/sau parțial autonom pentru îmbrăcat; trebuie încălțat se realizează numai cu ajutor
3. Alimentație (posibilitatea de a se servi și de a se hrăni singur) mănâncă singur ajutor pentru tăiat carne, fructe, pâine etc. se realizează numai cu ajutor
4. Igiena eliminărilor (continență) autonom incontinență ocazională incontinent
5. Mobilizare (trecerea de la o poziție la alta - ridicat-așezat, așezat-culcat etc. - și mișcarea dintr-un sens în altul) autonom necesită ajutor grabatar
6. Deplasare în interior (deplasarea în interiorul camerei în care trăiește, cu sau fără baston, cadru, scaun rulant etc.) autonom se deplasează cu ajutor parțial nu se deplasează fără ajutor
7. Deplasare în exterior (deplasarea în exteriorul locuinței fără mijloace de transport) autonom se deplasează cu ajutor parțial nu se deplasează fără ajutor
8. Comunicare (utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în scopul de a alerta: telefon, alarmă, sonerie etc.) utilizare normală a mijloacelor de comunicare nu utilizează în mod spontan mijloacele de comunicare incapabil de a utiliza mijloacele de comunicare
A.II. Activități instrumentale
1. Prepararea hranei (capacitatea de a-și prepara singur mâncarea) prevede, prepară și servește mesele în mod normal necesită ajutor parțial pentru prepararea și servirea mesei masa îi este preparată și servită de altă persoană
2. Activități de menaj (efectuarea de activități menajere: întreținerea casei, spălatul hainelor, spălatul vaselor etc.) efectuează singur activitățile menajere efectuează parțial activități ușoare incapabil să efectueze activități menajere, indiferent de activitate
3. Gestiunea și administrarea bugetului și a bunurilor (gestionează propriile bunuri, bugetul, știe să folosească banii etc.) gestionează în mod autonom finanțele proprii necesită ajutor pentru operațiuni financiare mai complexe incapabil de a-și gestiona bunurile și de a utiliza banii
4. Efectuarea cumpărăturilor (capacitatea de a efectua cumpărăturile necesare unui trai decent) efectuează singur cumpărăturile poate efectua un număr limitat de cumpărături și/sau necesită însoțitor incapabil de a face cumpărături
5. Respectarea tratamentului medical (posibilitatea de a se conforma recomandărilor medicale) ia medicamentele în mod corect (dozaj și ritm) ia medicamentele dacă dozele sunt preparate separat incapabil să ia singur medicamentele
6. Utilizarea mijloacelor de transport (capacitatea de a utiliza mijloacele de transport) utilizează mijloacele de transport public sau conduce propria mașină utilizează transportul în comun numai însoțit se deplasează puțin numai însoțit, în taxi sau în mașină
7. Activități pentru timpul liber (persoana are activități culturale, intelectuale, fizice etc. - solitare sau în grup) le realizează în mod curent le realizează rar, fără participare spontană nu realizează și nu participă la astfel de activități
B. Evaluarea statusului senzorial și psihoafectiv
1. Acuitate vizuală suficient de bună pentru a citi, a scrie, a lucra manual etc. distinge fețele, vede suficient pentru a se orienta și a evita obstacolele vede numai umbre și lumini: cecitate
2. Acuitate auditivă aude bine aude numai vocea puternică sau aude numai cu proteză surditate sau aude sunetele, dar nu înțelege cuvintele
3. Deficiență de vorbire fără disfazie, voce de substituție, altele afazie
4. Orientare orientat în timp și în spațiu dezorientat în timp dezorientat în spațiu și/sau față de alte persoane
5. Memorie fără tulburări de memorie prezintă tulburări medii, benigne prezintă tulburări severe, maligne
6. Judecată intactă diminuată grav alterată
7. Coerență păstrată în totalitate păstrată parțial incoerență
8. Comportament normal prezintă tulburări medii (hipoactiv, hiperactiv etc.) prezintă tulburări grave
9. Tulburări afective (prezența depresiei) fără depresie medie depresie majoră
NOTĂ: Pentru fiecare activitate evaluată se identifică trei posibilități: 0 - activitate făcută fără ajutor, în mod obișnuit și corect; - nu necesită supraveghere și ajutor. 1 - activitate făcută cu ajutor parțial și/sau mai puțin corect; - necesită supraveghere temporară și/sau ajutor parțial. 2 - activitate făcută numai cu ajutor; - necesită supraveghere permanentă și/sau ajutor integral. Evaluarea statusului funcțional și psihoafectiv se realizează avându-se în vedere condiția obligatorie de integritate psihică și mentală a persoanei pentru a fi aptă să efectueze activitățile de bază și instrumentale ale vieții de zi cu zi

ANEXA Nr. 2

RECOMANDĂRI
privind încadrarea persoanelor vârstnice în grade de dependență

Gradele de dependență se stabilesc pe baza criteriilor menționate în Grila națională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, prevăzută în anexa nr. 1, prin evaluarea statusului funcțional, senzorial și psihoafectiv al persoanei vârstnice.

1. Evaluarea statusului funcțional cu privire la activitățile de bază și instrumentale ale vieții de zi cu zi se realizează prin observația asupra activităților efectuate de persoana vârstnică, fără ajutorul altei persoane. Ajutoarele materiale și tehnice, respectiv ochelari, proteze auditive, baston, cadru etc. sunt considerate ca fiind utilizate de persoana evaluată.

2. Evaluarea statusului senzorial și psihoafectiv este necesară avându-se în vedere condiția obligatorie de integritate psihică și mentală a persoanei vârstnice pentru a fi aptă să efectueze activitățile de bază și instrumentale ale vieții de zi cu zi.

3. Fiecare activitate evaluată în Grila națională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice se cuantifică cu cifrele 0, 1, 2.

4. Se recomandă încadrarea persoanelor vârstnice evaluate în următoarele grade de dependență:

a) gradul IA - persoanele care și-au pierdut autonomia mentală, corporală, locomotorie, socială și pentru care este necesară prezența continuă a personalului de îngrijire;

b) gradul IB - persoanele grabatare, lucide sau ale căror funcții mentale nu sunt în totalitate alterate și care necesită supraveghere și îngrijire medicală pentru marea majoritate a activităților vieții curente, noapte și zi. Aceste persoane nu își pot efectua singure activitățile de bază de zi cu zi;

c) gradul IC - persoanele cu tulburări mentale grave (demențe), care și-au conservat în totalitate sau în mod semnificativ facultățile locomotorii, precum și unele gesturi cotidiene pe care le efectuează numai stimulate. Necesită o supraveghere permanentă, îngrijiri destinate tulburărilor de comportament, precum și îngrijiri regulate pentru unele dintre activitățile de igienă corporală;

d) gradul IIA - persoanele care și-au conservat autonomia mentală și parțial autonomia locomotorie, dar care necesită ajutor zilnic pentru unele dintre activitățile de bază ale vieții de zi cu zi;

e) gradul IIB - persoanele care nu se pot mobiliza singure din poziția culcat în picioare, dar care, o dată ridicate, se pot deplasa în interiorul camerei de locuit și necesită ajutor parțial pentru unele dintre activitățile de bază ale vieții de zi cu zi;

f) gradul IIC - persoanele care nu au probleme locomotorii, dar care trebuie să fie ajutate pentru activitățile de igienă corporală și pentru activitățile instrumentale;

g) gradul IIIA - persoanele care se deplasează singure în interiorul locuinței, se alimentează și se îmbracă singure, dar care necesită un ajutor regulat pentru activitățile instrumentale ale vieții de zi cu zi; în situația în care aceste persoane sunt găzduite într-un cămin pentru persoane vârstnice ele sunt considerate independente;

h) gradul IIIB - persoanele care nu și-au pierdut autonomia și pot efectua singure activitățile vieții cotidiene. Îngrijirea persoanelor vârstnice în cămin se poate realiza după cum urmează:

- persoanele încadrate în gradele de dependență IA, IB și IC sunt îngrijite în secții pentru persoane dependente;

- persoanele încadrate în gradele de dependență IIA, IIB și IIC sunt îngrijite în secții pentru persoane semidependente;

- persoanele încadrate în gradele de dependență IIIA și IIIB sunt îngrijite în secții pentru persoane independente.

ANEXA Nr. 3

FIȘĂ DE EVALUARE SOCIOMEDICALĂ
(geriatrică)

Nr. fișei .................................
Data luării în evidență ...................
Data evaluării ............................
Data ieșirii din evidență .................

-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
-I. PERSOANA EVALUATĂ-
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-

  NUMELE*) ........................... PRENUMELE ......................
  DATA ȘI LOCUL NAȘTERII ................................ VÂRSTA ..............
  ADRESA: Str. ................. Nr. .... Bl. .... Sc. .... Et. ..... Ap. .....
LOCALITATEA ............ SECTORUL ........ JUDEȚUL ........ CODUL POȘTAL .......
TELEFON ........... FAX .......... E-MAIL ............... PROFESIA .............
OCUPAȚIA ..........................

  STUDII: FĂRĂ [] PRIMARE [] GIMNAZIALE [] LICEALE [] UNIVERSITARE []
  CARTE DE IDENTITATE ....... SERIA ...... Nr. ...........

  COD NUMERIC PERSONAL |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
             S A A L L Z Z N N N N N C

CUPON PENSIE (DOSAR PENSIE) Nr. ................................................
DOSAR (CUPON) PERSOANĂ CU HANDICAP, Nr. ........................................
CARNET ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. .............. SERIA ..........................

SEX: F [] M [] RELIGIE .............................

STAREA CIVILĂ: NECĂSĂTORIT/Ă [] CĂSĂTORIT/Ă [] DATA ...................
        VĂDUV/Ă [] DATA ... DIVORȚAT/Ă [] DATA ... DESPĂRȚIT ÎN FAPT []
        DATA ............
COPII: DA [] NU []

DACĂ DA, ÎNSCRIEȚI NUMELE, PRENUMELE, ADRESA, TELEFONUL
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
-II. REPREZENTANTUL LEGAL-
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
  NUMELE*) ........................... PRENUMELE ..............................
  CALITATEA:  SOȚ/SOȚIE [] FIU/FIICĂ [] RUDĂ [] ALTE PERSOANE []
______________
  *) Se completează cu inițiala tatălui.

  LOCUL ȘI DATA NAȘTERII ............................... VÂRSTA ...............
  ADRESA ......................................................................
  TELEFON ACASĂ ...... SERVICIU ...... FAX .......... E-MAIL ..................

-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
-III. PERSOANA DE CONTACT ÎN CAZ DE URGENȚĂ-
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
  NUMELE ................................. PRENUMELE ..........................
  ADRESA ......................................................................
  TELEFON ACASĂ ...... SERVICIU ...... FAX .......... E-MAIL ..................

-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
-IV. EVALUAREA SOCIALĂ-
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
A. Locuință
CASĂ []  APARTAMENT BLOC [] ALTE SITUAȚII []
SITUATĂ: PARTER []  ETAJ [] LIFT []
SE COMPUNE DIN:
Nr. CAMERE [] BUCĂTĂRIE [] BAIE [] DUȘ [] WC [] SITUAT ÎN INTERIOR []
                        SITUAT ÎN EXTERIOR []
ÎNCĂLZIRE: FĂRĂ [] CENTRALĂ [] CU LEMNE/CĂRBUNI []
      GAZE [] CU COMBUSTIBIL LICHID []
APĂ CURENTĂ DA []  RECE []     CALDĂ [] ALTE SITUAȚII []
CONDIȚII DE LOCUIT: LUMINOZITATE  ADECVATĂ []  NEADECVATĂ []
          UMIDITATE   ADECVATĂ []  IGRASIE  []
          IGIENĂ     ADECVATĂ []  NEADECVATĂ []

LOCUINȚA ESTE PREVĂZUTĂ CU:
ARAGAZ, MAȘINĂ DE GĂTIT [] FRIGIDER [] MAȘINĂ SE SPĂLAT [] RADIO/TELEVIZOR []
ASPIRATOR []
CONCLUZII PRIVIND RISCUL AMBIENTAL:
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

B. Rețea de familie
TRĂIEȘTE: SINGUR/Ă     [] DATA............................................
      CU SOȚ/SOȚIE   [] DATA............................................
      CU COPII     [] DATA............................................
      CU ALTE RUDE   [] DATA............................................
      CU ALTE PERSOANE [] DATA............................................


LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE CU CARE LOCUIEȘTE (NUMELE, PRENUMELE, CALITATEA,
VÂRSTA):
.................................................. ESTE COMPATIBIL DA []  NU []
.................................................. ESTE COMPATIBIL DA []  NU []
.................................................. ESTE COMPATIBIL DA []  NU []
.................................................. ESTE COMPATIBIL DA []  NU []

UNA DINTRE PERSOANELE CU CARE LOCUIEȘTE ESTE:
BOLNAVĂ [] CU DIZABILITĂȚI/HANDICAP [] DEPENDENTĂ DE ALCOOL []
ESTE AJUTAT DE FAMILIE: DA [] NU []
CU BANI [] CU MÂNCARE [] ACTIVITĂȚI DE MENAJ []
RELAȚIILE CU FAMILIA SUNT: BUNE [] CU PROBLEME [] FĂRĂ RELAȚII []
EXISTĂ RISC DE NEGLIJARE: DA [] NU [] ABUZ: DA []     NU []
DACĂ DA, SPECIFICAȚI: ..........................................................
................................................................................

C. Rețea de prieteni, vecini
ARE RELAȚII CU PRIETENII, VECINII  DA []                NU []
                 VIZITE []     RELAȚII DE ÎNTRAJUTORARE []
RELAȚIILE SUNT  PERMANENTE []  RARE   []
FRECVENTEAZĂ UN GRUP SOCIAL []  BISERICA []            ALTELE []
SPECIFICAȚI: ...................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
ÎNSCRIEȚI NUMELE ȘI PRENUMELE PRIETENILOR ȘI/SAU VECINILOR CU CARE ÎNTREȚINE
RELAȚII BUNE ȘI DE ÎNTRAJUTORARE, GRUPURI SOCIALE:
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

ESTE AJUTAT DE PRIETENI, VECINI PENTRU:
CUMPĂRĂTURI []  ACTIVITĂȚI DE MENAJ []  DEPLASARE ÎN EXTERIOR []
PARTICIPĂ LA:
ACTIVITĂȚI ALE COMUNITĂȚII []  ACTIVITĂȚI RECREATIVE []
COMUNITATEA ÎI OFERĂ UN ANUMIT SUPORT:  DA []  NU []
DACĂ DA, SPECIFICAȚI: ..........................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

 -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
 -V. EVALUAREA SITUAȚIEI ECONOMICE-
 L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
- VENIT LUNAR PROPRIU REPREZENTAT DE:
 PENSIE DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT       .............................
 PENSIE PENTRU AGRICULTORI            .............................
 PENSIE I.O.V.R.                 .............................
 PENSIE PENTRU PERSOANĂ CU HANDICAP        .............................
- ALTE VENITURI:                  .............................
                          .............................
                          .............................
- VENITUL GLOBAL                  .............................
- BUNURI MOBILE ȘI IMOBILE AFLATE ÎN POSESIE    .............................

-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
-VI. EVALUAREA STĂRII DE SĂNĂTATE-
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-

A. Diagnostic prezent 1. .......................................................
           2. .......................................................
           3. .......................................................
           4. .......................................................
           5. .......................................................

B. Starea de sănătate prezentă
ș ANTECEDENTE FAMILIALE RELEVANTE ..............................................
ș ANTECEDENTE PERSONALE ........................................................
................................................................................
ș TEGUMENTE ȘI MUCOASE (prezența ulcerului de decubit, plăgi etc.) .............
................................................................................
ș APARAT LOCOMOTOR (se evaluează și mobilitatea și tulburările de mers) ........
................................................................................
................................................................................
ș APARAT RESPIRATOR (frecvență respiratorie, tuse, expectorație, dispnee etc.)..
................................................................................
................................................................................
ș APARAT CARDIOVASCULAR (TA, AV, puls, dureri, dispnee, tulburări de ritm,
edeme, tulburări circulatorii periferice etc.) .................................
................................................................................
................................................................................
ș APARAT DIGESTIV (dentiție, grețuri, dureri, meteorism, tulburări de tranzit
intestinal - prezența incontinenței anale; se evaluează și starea de nutriție)..
................................................................................
................................................................................
ș APARAT UROGENITAL (dureri, tulburări de micțiune - prezența incontinenței
urinare etc., probleme genitale) ...............................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
ș ORGANE DE SIMȚ (auz, văz, gust, miros, simț tactil) ..........................
................................................................................
................................................................................
ș EXAMEN NEUROPSIHIC (precizări privind reflexele, tulburări de echilibru,
prezența deficitului motor și senzorial, crize jacksoniene etc.) ...............
................................................................................
................................................................................

C. Investigații paraclinice relevante (datele se identifică din documentele
medicale ale persoanei):
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

D. Recomandări de specialitate privind tratamentul igienico-terapeutic și de
recuperare (datele se identifică din documentele medicale ale persoanei - bilete
de externare, rețete și/sau fișa medicală din spital, policlinică, cabinet
medicină de familie): ..........................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
-VII. EVALUAREA GRADULUI DE DEPENDENȚĂ-
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
Evaluarea autonomiei Nu necesită supraveghere sau ajutor Necesită supraveghere temporară și/sau ajutor parțial Necesită supraveghere permanentă și/sau ajutor integral
0 1 2
A. Evaluarea statusului funcțional
A.I. Activități de bază ale vieții de zi cu zi
1. Igiena corporală (toaletă generală, intimă, specială)
2. Îmbrăcat/dezbrăcat (posibilitatea de a se îmbrăca, de a se dezbrăca, de a avea un aspect îngrijit
3. Alimentație (posibilitatea de a se servi și de a se hrăni singur)
4. Igiena eliminărilor (continență)
5. Mobilizare (trecerea de la o poziție la alta - ridicat-așezat, așezat-culcat etc. - și mișcarea dintr-un sens în altul)
6. Deplasare în interior (deplasarea în interiorul camerei în care trăiește, cu sau fără baston, cadru, scaun rulant etc.)
7. Deplasare în exterior (deplasarea în exteriorul locuinței fără mijloace de transport)
8. Comunicare (utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în scopul de a alerta: telefon, alarmă, sonerie etc.)
A.II. Activități instrumentale
1. Prepararea hranei (capacitatea de a-și prepara singur mâncarea)
2. Activități de menaj (efectuarea de activități menajere: întreținerea casei, spălatul hainelor, spălatul vaselor etc.)
3. Gestiunea și administrarea bugetului și a bunurilor (gestionează propriile bunuri, bugetul, știe să folosească banii etc.)
4. Efectuarea cumpărăturilor (capacitatea de a efectua cumpărăturile necesare unui trai decent)
5. Respectarea tratamentului medical (posibilitatea de a se conforma recomandărilor medicale)
6. Utilizarea mijloacelor de transport (capacitatea de a utiliza mijloacele de transport)
7. Activități pentru timpul liber (persoana are activități culturale, intelectuale, fizice etc. - solitare sau în grup)
B. Evaluarea statusului senzorial și psihoafectiv
1. Acuitate vizuală
2. Acuitate auditivă
3. Deficiență de vorbire
4. Orientare
5. Memorie
6. Judecată
7. Coerență
8. Comportament
9. Tulburări afective (prezența depresiei)

  NOTĂ:
  Pentru fiecare activitate evaluată se identifică trei posibilități:
  0 - activitate făcută fără ajutor, în mod obișnuit și corect;
   - nu necesită supraveghere și ajutor.
  1 - activitate făcută cu ajutor parțial și/sau mai puțin corect;
   - necesită supraveghere temporară și/sau ajutor parțial.
  2 - activitate făcută numai cu ajutor;
   - necesită supraveghere permanentă și/sau ajutor integral.
  Evaluarea statusului funcțional și psihoafectiv se realizează avându-se în
vedere condiția obligatorie de integritate psihică și mentală a persoanei pentru
a fi aptă să efectueze activitățile de bază și instrumentale ale vieții de zi cu
zi.

-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
-VIII. REZULTATELE EVALUĂRII-
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-

A. Nevoile identificate
..................................   ........................................
..................................   ........................................
..................................   ........................................
..................................   ........................................
..................................   ........................................
..................................   ........................................
..................................   ........................................
B. Gradul de dependență:
gradul IA  - persoanele care și-au pierdut autonomia mentală, corporală,
       locomotorie, socială și pentru care este necesară prezența
       continuă a personalului de îngrijire;              []
gradul IB  - persoanele grabatare, lucide sau ale căror funcții mentale nu sunt
       în totalitate alterate și care necesită supraveghere și îngrijire
       medicală pentru marea majoritate a activităților vieții curente,
       noapte și zi. Aceste persoane nu își pot efectua singure
       activitățile de bază de zi cu zi;                []
gradul IC  - persoanele cu tulburări mentale grave (demențe), care și-au
       conservat, în totalitate sau în mod semnificativ, facultățile
       locomotorii, precum și unele gesturi cotidiene pe care le
       efectuează numai stimulate. Necesită o supraveghere permanentă,
       îngrijiri destinate tulburărilor de comportament, precum și
       îngrijiri regulate pentru unele dintre activitățile de igienă
       corporală;                           []
gradul IIA - persoanele care și-au conservat autonomia mentală și parțial
       autonomia locomotorie, dar care necesită ajutor zilnic pentru
       unele dintre activitățile de bază ale vieții de zi cu zi;    []
gradul IIB - persoanele care nu se pot mobiliza singure din poziția culcat în
       picioare, dar care, o dată ridicate, se pot deplasa în interiorul
       camerei de locuit și necesită ajutor parțial pentru unele dintre
       activitățile de bază ale vieții de zi cu zi;          []
gradul IIC - persoanele care nu au probleme locomotorii, dar care trebuie să
       fie ajutate pentru activitățile de igienă corporală și pentru
       activitățile instrumentale;                   []
gradul IIIA - persoanele care se deplasează singure în interiorul locuinței, se
       alimentează și se îmbracă singure, dar care necesită un ajutor
       regulat pentru activitățile instrumentale ale vieții de zi cu zi;
       în situația în care aceste persoane sunt găzduite într-un cămin
       pentru persoane vârstnice ele sunt considerate independente;  []
gradul IIIB - persoanele care nu și-au pierdut autonomia și pot efectua singure
       activitățile vieții cotidiene.                 []

-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
-IX. SERVICII SOCIALE ȘI SOCIOMEDICALE (DE ÎNGRIJIRE)-
-    APTE SĂ RĂSPUNDĂ NEVOILOR IDENTIFICATE    -
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
..................................   ........................................
..................................   ........................................
..................................   ........................................
..................................   ........................................
..................................   ........................................
..................................   ........................................

-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
-   X. DORINȚELE PERSOANEI VÂRSTNICE EVALUATE   -
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
................................................................................
................................................................................
................................................................................

-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
-   XI. DORINȚELE ÎNGRIJITORILOR DIN REȚEAUA   -
-     INFORMALĂ (RUDE, PRIETENI, VECINI)     -
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
-      XII. OFERTA LOCALĂ DE SERVICII      -
-  POATE ACOPERI URMĂTOARELE NEVOI IDENTIFICATE  -
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
...................................   ........................................
...................................   ........................................
...................................   ........................................
...................................   ........................................
...................................   ........................................
...................................   ........................................

-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
-         XIII. CONCLUZII          -
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
(Referiri la gradul de dependență, la locul în care necesită să fie îngrijit -
domiciliu sau în instituție, posibilități reale de a realiza îngrijirile,
persoanele care efectuează îngrijirile etc.)
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
PERSOANA EVALUATĂ         SEMNĂTURA ...................................
  FAMILIA:  SOȚ/SOȚIE      SEMNĂTURA ...................................
       FIU/FIICĂ      SEMNĂTURA ...................................
       REPREZENTANT LEGAL  SEMNĂTURA ...................................

-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
-XIV. ECHIPA DE EVALUARE-
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-

Medic
NUMELE ................................. PRENUMELE .............................
SPECIALITATEA ..................................................................
UNITATEA LA CARE LUCREAZĂ ................. ADRESA .............................
TELEFON .................... SEMNĂTURA .........................................

Asistent social
NUMELE ................................. PRENUMELE .............................
CALIFICAREA ....................................................................
UNITATEA LA CARE LUCREAZĂ ................. ADRESA .............................
TELEFON .................... SEMNĂTURA .........................................

Asistent social
NUMELE ................................. PRENUMELE .............................
CALIFICAREA ....................................................................
UNITATEA LA CARE LUCREAZĂ ................. ADRESA .............................
TELEFON .................... SEMNĂTURA .........................................

Alte persoane din echipa de evaluare
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
...............................................................................

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...