Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 2 la regulament) -
DECLARAȚIE DE INCOMPATIBILITATE
ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 7a la regulament) -
DECLARAȚIA PRODUCĂTORULUI*) în legătură cu cel mai bun film produs în ultimii 5 ani

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 5 la regulament) -
PLAN DE FINANȚARE
pentru proiectul cinematografic

TITLU PROIECT

REGIZOR

PRODUCĂTOR

Nr. crt. Surse de finanțare Detalierea surselor de finanțare Total Suma confirmată Suma în curs de confirmare Suma (euro) % (buget românesc) % (buget parte străină) % din buget total
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 BUGET TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % . . . . . . . . . . . % 100%
2 BUGET ROMÂNESC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +. . . . . . . . . . . 100% . . . . . . . . . . . %
3 Centrul Național al Cinematografiei (CNC) credit direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % din buget românesc . . . . . . . . . . . % din buget total
4 CNC sprijin automat (cu mențiunea fiecăruia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 Contribuție proprie producător (minimum 6% din buget românesc) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %
numerar . . . . . . . . . . .
servicii . . . . . . . . . . .
natură . . . . . . . . . . .
6 Europa creativă (sprijin pentru dezvoltare) . . . . . . . . . . .
7 Alte surse de finanțare . . . . . . . . . . .
TV . . . . . . . . . . .
garanții distribuție . . . . . . . . . . .
prevânzări . . . . . . . . . . .
8 Finanțare directă la producător în condițiile art. 16 din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006 (reprezentând . . . . . . . . . . % din bugetul filmului) sursa 1 . . . . . . . . . . .
sursa 2 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 Alți cofinanțatori sursa 1 . . . . . . . . . . .
sursa 2 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 TOTAL PRODUCĂTOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % . . . . . . . . . . . %
11 TOTAL COPRODUCĂTOR 1 din România . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % . . . . . . . . . . . %
12 TOTAL COPRODUCĂTOR 2 din România . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % . . . . . . . . . . . %
. . . . . . . . . . .
13 TOTAL PARTICIPARE ROMÂNEASCĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100% . . . . . . . . . . . % din buget total
14 BUGET PARTE STRĂINĂ . . . . . . . . . . . 100% % din buget total
15 TOTAL COPRODUCĂTOR 1 din altă țară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % . . . . . . . . . . . %
16 TOTAL COPRODUCĂTOR 2 din altă țară +. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % . . . . . . . . . . . %
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % . . . . . . . . . . . %
17 TOTAL PARTICIPARE PARTE STRĂINĂ . . . . . . . . . . . (în lei) . . . . . . . . . . . (în euro) 100% . . . . . . . . . . . %
18 BUGET ROMÂNESC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % din total buget
19 BUGET PARTE STRĂINĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % din total buget
20 TOTAL GENERAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % . . . . . . . . . . . % 100%

Curs de schimb valutar 1 euro = xxxxxx lei

Producător
Numele și prenumele
Funcția
Semnătura
Ștampila
Data

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 2693/2017 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.335/2006. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...