Speze și cheltuieli | Acord

Acesta este un fragment din Acordul (Proiect de modernizare a metroului București/C) între România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Exploatare a Metroului București - Metrorex din 09.06.1999 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ARTICOLUL 9 Speze și cheltuieli

9.01. Impozite, taxe și comisioane

Împrumutatul și/sau Metrorex, după caz, va plăti toate impozitele, taxele, comisioanele și alte impuneri de orice natură, inclusiv taxe de timbru și taxe pentru înregistrare, aferente semnării ori implementării prezentului acord sau a oricărui document legat de acesta și în legătură cu constituirea oricărei garanții pentru împrumut.

Împrumutatul va plăti integral capitalul, dobânda, comisioanele și alte sume datorate conform prezentului acord, în sumă brută, fără deducerea vreunei impuneri naționale sau locale de orice fel, cu condiția ca, dacă Împrumutatul este obligat prin lege să facă orice asemenea deduceri, să majoreze plata în sumă brută către Bancă, astfel încât după deducere valoarea netă primită de Bancă să fie echivalentă cu suma datorată.

9.02. Alte speze

Împrumutatul va suporta orice costuri profesionale, bancare, de transfer sau de schimb valutar, ocazionate de semnarea sau de implementarea prezentului acord ori a documentelor legate de acesta și în constituirea oricărei garanții pentru împrumut.

Acesta este un fragment din Acordul (Proiect de modernizare a metroului București/C) între România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Exploatare a Metroului București - Metrorex din 09.06.1999 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Trageri
Împrumutul
Dobânda
Rambursarea
Plățile
Angajamente speciale
Garanție
Informații și vizite
Speze și cheltuieli
Rambursarea anticipată în cazul neîndeplinirii unei obligații
Legea și jurisdicția
Clauze finale
;
se încarcă...