Rambursarea anticipată în cazul neîndeplinirii unei obligații | Acord

Acesta este un fragment din Acordul (Proiect de modernizare a metroului București/C) între România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Exploatare a Metroului București - Metrorex din 09.06.1999 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ARTICOLUL 10 Rambursarea anticipată în cazul neîndeplinirii unei obligații

10.01. Dreptul de a solicita rambursarea anticipată

Împrumutatul va rambursa împrumutul sau orice parte a acestuia pe baza cererii făcute în acest sens de Bancă:

A. imediat:

a) dacă vreo informație importantă sau document remis Băncii de către sau în numele Împrumutatului, în legătură cu negocierea prezentului acord sau pe durata cât acesta este în vigoare, se dovedește a fi fost incorect în orice privință importantă;

b) dacă Împrumutatul nu rambursează la data scadenței orice parte din împrumut, nu plătește dobânda aferentă acestuia sau nu efectuează orice altă plată către Bancă, după cum se prevede în prezentul acord;

c) dacă, urmare oricărei neîndepliniri a obligațiilor, Împrumutatului i se cere să ramburseze anticipat un împrumut acordat inițial pentru un termen mai mare de 5 ani;

d) dacă survine un eveniment sau o situație care este posibil să pună în pericol efectuarea plăților aferente împrumutului ori să afecteze negativ orice garanție acordată pentru acesta;

e) dacă vreo obligație asumată de Împrumutat, așa cum se prevede la pct. 7 și 8 din preambul, încetează de a fi îndeplinită cu privire la orice împrumut acordat oricărui împrumutat din România din resursele Băncii sau ale Uniunii Europene; sau

f) dacă Împrumutatul sau Metrorex nu își îndeplinește vreo obligație financiară cu privire la orice alt împrumut acordat de Bancă din resursele Băncii sau ale Uniunii Europene;

B. la data expirării unei perioade rezonabile, specificată de Bancă în notificarea remisă Împrumutatului, fără ca problema să fi fost rezolvată în mod satisfăcător pentru Bancă:

a) dacă Împrumutatul sau Metrorex nu îndeplinește vreo obligație conform prevederilor prezentului acord, alta decât vreuna dintre cele menționate la art. 10.01 A b); sau

b) dacă vreun fapt esențial prevăzut în preambul se modifică substanțial și dacă modificarea prejudiciază interesele Băncii în calitate de împrumutător al Împrumutatului sau afectează negativ implementarea ori funcționarea Proiectului.

10.02. Alte drepturi legale

Art. 10.01 nu va limita nici un alt drept legal al Băncii de a cere rambursarea anticipată a împrumutului.

10.03. Daune

Atunci când cererea de rambursare anticipată se va face conform art. 10.01, Împrumutatul va plăti Băncii o sumă calculată începând cu data la care s-a făcut solicitarea, cea mai mare dintre:

a) valoarea calculată în conformitate cu art. 4.02, aplicată la suma care a devenit scadentă și plătibilă imediat și cu efect de la data scadenței specificată în notificarea Băncii privind solicitarea; și

b) o sumă calculată la o rată anuală de 0,25% de la data cererii până la data la care fiecare rată de rambursare a sumei cerute ar fi trebuit să fie rambursată, în absența solicitării.

10.04. Nerenunțare

Nici o omisiune sau întârziere a Băncii în exercitarea oricăruia dintre drepturile sale conform art. 10 nu va fi considerată ca o renunțare la un astfel de drept.

10.05. Destinația sumelor primite

Sumele primite ca urmare a unei cereri formulate conform art. 10 vor fi destinate, în primul rând, plății daunelor, comisioanelor și dobânzii, în această ordine, și, în al doilea rând, reducerii ratelor nerambursate în ordinea inversă a scadenței. Ele vor fi repartizate pe tranșe la discreția Băncii.

Acesta este un fragment din Acordul (Proiect de modernizare a metroului București/C) între România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Exploatare a Metroului București - Metrorex din 09.06.1999 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Trageri
Împrumutul
Dobânda
Rambursarea
Plățile
Angajamente speciale
Garanție
Informații și vizite
Speze și cheltuieli
Rambursarea anticipată în cazul neîndeplinirii unei obligații
Legea și jurisdicția
Clauze finale
;
se încarcă...