Plățile | Acord

Acesta este un fragment din Acordul (Proiect de modernizare a metroului București/C) între România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Exploatare a Metroului București - Metrorex din 09.06.1999 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ARTICOLUL 5 Plățile

5.01. Locul plății

Fiecare sumă plătibilă de Împrumutat conform prevederilor prezentului acord va fi plătită în contul notificat de Bancă Împrumutatului. Banca va indica contul cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită pentru prima plată pe care o face Împrumutatul și va notifica orice schimbare a contului cu cel puțin 15 zile înainte de data primei plăți la care se aplică modificarea.

Această perioadă de notificare nu se aplică în cazul plăților efectuate în temeiul art. 10.

5.02. Calculul plăților referitoare la fracțiuni de an

Orice sumă datorată sub formă de dobândă, comision sau în alt mod de către Împrumutat, conform prevederilor prezentului acord, și calculată pentru orice fracțiune din an va fi calculată pe baza anului de 360 de zile și a lunii de 30 de zile.

5.03. Datele de plată

Sumele datorate semestrial, conform prevederilor prezentului acord, sunt plătibile Băncii la 31 mai și 30 noiembrie în fiecare an.

Orice plată scadentă într-o zi care nu este lucrătoare va fi plătită în ziua lucrătoare imediat următoare. Zi lucrătoare semnifică o zi în care băncile sunt deschise pentru operațiuni în centrul financiar al țării a cărei monedă națională este moneda în care este denominată suma datorată, cu mențiunea că, în cazul monedei euro, zi lucrătoare semnifică o zi în care instrucțiunile privind împrumuturile și transferurile în euro se desfășoară prin sistemul de decontare euro, numit Sistemul de transfer automat în timp real transeuropean.

Alte sume datorate conform prevederilor prezentului acord sunt plătibile în termen de 7 zile lucrătoare de la primirea de către Împrumutat a cererii transmise de Bancă.

O sumă datorată de Împrumutat va fi considerată plătită în momentul în care a fost primită de Bancă.

Acesta este un fragment din Acordul (Proiect de modernizare a metroului București/C) între România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Exploatare a Metroului București - Metrorex din 09.06.1999 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Trageri
Împrumutul
Dobânda
Rambursarea
Plățile
Angajamente speciale
Garanție
Informații și vizite
Speze și cheltuieli
Rambursarea anticipată în cazul neîndeplinirii unei obligații
Legea și jurisdicția
Clauze finale
;
se încarcă...