Legea și jurisdicția | Acord

Acesta este un fragment din Acordul (Proiect de modernizare a metroului București/C) între România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Exploatare a Metroului București - Metrorex din 09.06.1999 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ARTICOLUL 11 Legea și jurisdicția

11.01. Legea

Prezentul acord și întocmirea, interpretarea și validitatea sa vor fi guvernate de legea franceză.

Locul încheierii prezentului acord este sediul central al Băncii.

11.02. Jurisdicția

Toate litigiile privind prezentul acord vor fi supuse Curții de Justiție a Comunității Europene (denumită în continuare Curte).

Părțile la prezentul acord renunță prin aceasta la orice imunitate sau drept de a obiecta față de jurisdicția Curții. O decizie a Curții, emisă conform prezentului articol 11.02, va fi definitivă și obligatorie pentru părți, fără restricție sau rezervă.

11.03. Dovada sumelor datorate

În orice acțiune juridică ce decurge din prezentul acord, certificarea de către Bancă a oricărei sumei datorate Băncii în cadrul prezentului acord va constitui dovada prima facie a unei astfel de sume.

Acesta este un fragment din Acordul (Proiect de modernizare a metroului București/C) între România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Exploatare a Metroului București - Metrorex din 09.06.1999 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Trageri
Împrumutul
Dobânda
Rambursarea
Plățile
Angajamente speciale
Garanție
Informații și vizite
Speze și cheltuieli
Rambursarea anticipată în cazul neîndeplinirii unei obligații
Legea și jurisdicția
Clauze finale
;
se încarcă...