Informații și vizite | Acord

Acesta este un fragment din Acordul (Proiect de modernizare a metroului București/C) între România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Exploatare a Metroului București - Metrorex din 09.06.1999 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ARTICOLUL 8 Informații și vizite

8.01. Informații privind Proiectul

Metrorex:

a) va transmite Băncii, în limba engleză sau în traducere în limba engleză, (i) trimestrial, până la încheierea Proiectului, un raport privind implementarea acestuia, (ii) la 6 luni după încheierea Proiectului, un raport privind finalizarea acestuia și (iii) periodic, orice alt asemenea document sau informație privind finanțarea, implementarea și operațiunile Proiectului, după cum Banca poate solicita în mod rezonabil, aceste rapoarte fiind întocmite și aprobate de către un consultant independent de renume internațional menționat la art. 6.09;

b) va supune aprobării Băncii, fără întârziere, orice modificare importantă în planurile generale, graficul de realizare, finanțarea sau programul de cheltuieli ale Proiectului, în legătură cu situațiile făcute cunoscute Băncii înainte de semnarea prezentului acord;

c) va asigura că evidențele cuprind toate operațiunile legate de finanțarea și executarea Proiectului; și

d) va informa în general Banca despre orice fapt sau eveniment cunoscut care ar putea prejudicia substanțial sau afecta condițiile executării ori operațiunile Proiectului.

8.02. Informații privind Împrumutatul

Împrumutatul va informa imediat Banca:

a) despre orice hotărâre luată de el sau despre orice motiv ori situație care îl obligă sau despre orice cerere adresată acestuia pentru plata anticipată a oricărui împrumut acordat inițial pentru o perioadă mai mare de 5 ani;

b) despre orice intenție de furnizare a oricărei garanții la care se face referire în art. 7.01 către o terță parte; sau

c) în general, despre orice situație sau eveniment care ar putea împiedica îndeplinirea oricărei obligații a Împrumutatului în cadrul prezentului acord sau care ar putea prejudicia substanțial ori afecta condițiile executării sau operațiunile Proiectului.

8.03. Informații privind Metrorex

Metrorex:

a) va furniza Băncii în fiecare an, în interval de o lună de la publicare, raportul anual, bilanțul, contul de profit și pierderi și raportul de expertiză contabilă realizat în conformitate cu standardele internaționale de contabilitate; și

b) va informa Banca:

(i) imediat despre orice modificare adusă documentelor sale de bază și despre orice schimbări în statutul și mandatul juridic; sau

(ii) în general cu privire la orice situații sau evenimente care pot împiedica îndeplinirea oricărei obligații a Metrorex în cadrul prezentului acord.

8.04. Vizite

Împrumutatul și Metrorex vor permite persoanelor desemnate de Bancă, care pot fi însoțite de reprezentanți ai Curții de Conturi a Comunității Europene, să viziteze amplasamente, instalații și lucrări care fac parte din Proiect și să efectueze acele verificări pe care aceștia le apreciază ca necesare și le vor acorda sau se vor asigura că li se acordă tot sprijinul necesar pentru acest scop.

Acesta este un fragment din Acordul (Proiect de modernizare a metroului București/C) între România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Exploatare a Metroului București - Metrorex din 09.06.1999 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Trageri
Împrumutul
Dobânda
Rambursarea
Plățile
Angajamente speciale
Garanție
Informații și vizite
Speze și cheltuieli
Rambursarea anticipată în cazul neîndeplinirii unei obligații
Legea și jurisdicția
Clauze finale
;
se încarcă...