Garanție | Acord

Acesta este un fragment din Acordul (Proiect de modernizare a metroului București/C) între România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Exploatare a Metroului București - Metrorex din 09.06.1999 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ARTICOLUL 7 Garanție

7.01. Garanție

Dacă Împrumutatul va acorda unui terț vreo garanție pentru îndeplinirea vreuneia dintre obligațiile sale privind datoria externă sau orice fel de preferință ori prioritate în acest sens, Împrumutatul va informa Banca despre aceasta și, dacă Banca va solicita, va furniza Băncii o garanție echivalentă pentru îndeplinirea obligațiilor sale în cadrul prezentului acord sau va acorda Băncii o preferință ori prioritate echivalentă. Împrumutatul confirmă că în prezent nu există nici o asemenea garanție, preferință sau prioritate.

Acesta este un fragment din Acordul (Proiect de modernizare a metroului București/C) între România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Exploatare a Metroului București - Metrorex din 09.06.1999 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Trageri
Împrumutul
Dobânda
Rambursarea
Plățile
Angajamente speciale
Garanție
Informații și vizite
Speze și cheltuieli
Rambursarea anticipată în cazul neîndeplinirii unei obligații
Legea și jurisdicția
Clauze finale
;
se încarcă...