Dobânda | Acord

Acesta este un fragment din Acordul (Proiect de modernizare a metroului București/C) între România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Exploatare a Metroului București - Metrorex din 09.06.1999 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ARTICOLUL 3 Dobânda

3.01. Rata dobânzii

A. Soldul nerambursat al fiecărei tranșe va fi purtător de dobândă la rata specificată în avizul de tragere respectiv, rată care va fi rata dobânzii aplicabilă la data emiterii avizului de tragere pentru împrumuturile denominate în moneda respectivă și acordate de Bancă împrumutaților săi în condiții de rambursare și în condiții de plată a dobânzii similare ca pentru tranșa în cauză.

B. Dobânda va fi plătibilă semestrial la datele specificate la art. 5.03.

3.02. Dobânda la sumele cu scadență depășită

Fără ca acest lucru să fie considerat o încălcare a prevederilor art. 10 și prin excepție de la prevederile art. 3.01, dobânda se va acumula pentru oricare sumă cu scadență depășită, de la data scadenței prevăzută pentru plată până la data efectivă a plății la o rată anuală calculată după cum urmează:

a) pentru o sumă datorată în cadrul oricărei tranșe, la o rată egală cu suma dintre: (i) 2,5% (două virgulă cinci procente) și (ii) rata corespunzătoare specificată conform art. 3.01; și

b) pentru orice altă sumă, la o rată egală cu suma dintre: (i) 2,5% (două virgulă cinci procente) și (ii) rata dobânzii percepută de Bancă la data scadenței pentru împrumuturi acordate în aceeași monedă pentru o perioadă de 20 de ani.

Această dobândă este plătibilă în aceeași monedă ca și suma restantă asupra căreia se aplică.

Acesta este un fragment din Acordul (Proiect de modernizare a metroului București/C) între România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Exploatare a Metroului București - Metrorex din 09.06.1999 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Trageri
Împrumutul
Dobânda
Rambursarea
Plățile
Angajamente speciale
Garanție
Informații și vizite
Speze și cheltuieli
Rambursarea anticipată în cazul neîndeplinirii unei obligații
Legea și jurisdicția
Clauze finale
;
se încarcă...