Clauze finale | Acord

Acesta este un fragment din Acordul (Proiect de modernizare a metroului București/C) între România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Exploatare a Metroului București - Metrorex din 09.06.1999 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ARTICOLUL 12 Clauze finale

12.01. Notificări

Notificările și alte comunicări transmise în legătură cu prezentul acord vor fi trimise la adresele menționate la pct. 1) de mai jos, cu excepția notificărilor către Împrumutat și Metrorex în legătură cu litigii în curs sau în declanșare, care vor fi trimise la adresele specificate la pct. 2) de mai jos, unde Împrumutatul și Metrorex aleg domiciliul:

Pentru Bancă: 100, Boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg-Kirchberg
Pentru Împrumutat: 1) str. Apolodor nr. 17, sectorul 5 RO-70060 București, România
2) Misiunea României pe lângă Comunitatea Europeană 107, rue Gabrielle, B-1180 Bruxelles
Pentru Metrorex: 1) bd Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1 RO-79917 București, România
2) Misiunea României pe lângă Comunitatea Europeană 107, rue Gabrielle, B-1180 Bruxelles

Fiecare parte poate, prin notificarea celorlalte, să își schimbe adresa menționată mai sus, cu condiția ca adresa de la pct. 2) de mai sus să poată fi schimbată numai cu altă adresă în cadrul Comunității Europene.

12.02. Forma notificării

Notificările și alte comunicări, pentru care sunt menționate în prezentul acord perioade fixe sau care fixează ele însele perioade obligatorii pentru destinatar, vor fi transmise personal, prin scrisoare recomandată, telegramă, telex sau prin alte mijloace de transmitere, care fac posibilă dovada primirii de către destinatar. Data înregistrării sau, după caz, data declarată a primirii documentului transmis va fi definitivă pentru determinarea unei perioade.

12.03. Preambul, anexe și documente atașate

Preambulul și următoarele anexe fac parte din prezentul acord:

- Anexa A Descriere tehnică

- Anexa B Grafic de rambursare

Următoarele documente sunt atașate la prezentul acord:

- Documentul I Împuternicire de semnare pentru Împrumutat

- Documentul II Aprobarea Consiliului de administrație și împuternicirea de semnare pentru Metrorex.

Ca urmare, părțile prezente au convenit să semneze prezentul acord în patru exemplare originale în limba engleză.

Acordul de împrumut a fost parafat în numele Împrumutatului de doamna Valentina Siclovan, director general adjunct, în numele Băncii, de domnul Gian Domenico Spota, jurist, și în numele Metrorex, de domnul Paul Teodorescu, șef serviciu Cooperare economică internațională.

Acesta este un fragment din Acordul (Proiect de modernizare a metroului București/C) între România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Exploatare a Metroului București - Metrorex din 09.06.1999 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Împrumutul
Dobânda
Rambursarea
Plățile
Angajamente speciale
Garanție
Informații și vizite
Speze și cheltuieli
Rambursarea anticipată în cazul neîndeplinirii unei obligații
Legea și jurisdicția
Clauze finale
;
se încarcă...