București, 9 iunie 1999 | Acord

Acesta este un fragment din Acordul (Proiect de modernizare a metroului București/C) între România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Exploatare a Metroului București - Metrorex din 09.06.1999 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

București, 9 iunie 1999

Prezentul acord este încheiat între: România, reprezentată de Ministerul Finanțelor, având sediul în str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, București, România, prin domnul Ionuț Mircea Costea, secretar general adjunct, denumită în continuare Împrumutatul, ca primă parte, Banca Europeană de Investiții, având sediul în Bd. Konrad Adenauer nr. 100, Luxembourg-Kirchberg, Marele Ducat al Luxemburgului, reprezentată prin domnul Alessandro Morbilli, director general, și domnul Guido Bruch, șef departament, denumită în continuare Banca, ca a doua parte, și Regia Autonomă de Exploatare a Metroului București - Metrorex, având sediul în bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, București, România, reprezentată prin domnul Gheorghe Udriște, director general, denumită în continuare Metrorex, ca a treia parte.

Având în vedere că:

1. Comunitatea Europeană și Împrumutatul au încheiat la 1 februarie 1993 Acordul european de asociere între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și România, pe de altă parte, denumit în continuare Acord european de asociere;

2. în cadrul Acordului european de asociere și în conformitate cu Decizia Consiliului Europei nr. 97/256/CE din 14 aprilie 1997 Consiliul guvernatorilor Băncii a autorizat în data de 9 iunie 1997 acordarea de împrumuturi pentru proiecte de investiții pe teritoriul României;

3. un acord-cadru privind cooperarea financiară a fost semnat de Bancă și Împrumutat la 3 octombrie 1994 și prevederile acestuia se aplică prezentului acord;

4. Împrumutatul a propus inițierea unui proiect (în cele ce urmează denumit Proiectul, care se va realiza de către Metrorex, cuprinzând achiziționarea de material rulant nou și extinderea rețelei metroului din București, așa cum este expus mai detaliat în descrierea tehnică prezentată în anexa A la prezentul acord (denumită în continuare Descrierea tehnică);

5. costul total estimat al Proiectului este de 207.700.000 EUR (două sute șapte milioane șapte sute mii euro), inclusiv rezerve și dobânda în perioada construcției;

6. costul Proiectului urmează să se finanțeze astfel:

- fonduri bugetare și alte finanțări 107.700.000 EUR
- pentru a completa finanțarea, Împrumutatul a solicitat Băncii împrumuturi în valoare echivalentă cu 100.000.000 EUR
TOTAL: 207.700.000 EUR

7. conform art. 9 din acordul-cadru, Împrumutatul se angajează ca, în conformitate cu legislația sa națională, pe durata împrumutului acordat, să disponibilizeze valuta necesară pentru plata dobânzilor, a comisioanelor și a altor obligații de plată și rambursarea ratelor de capital;

8. conform art. 8 din acordul-cadru, Împrumutatul se angajează să excepteze de la impozitare toate plățile de capital, dobânda și alte sume datorate în cadrul prezentului acord și să plătească toate aceste sume brutto, fără deducerea impozitului la sursă;

9. prin acordul de împrumut datat 18/20 decembrie 1996 Banca a acordat Împrumutatului un credit inițial în sumă echivalentă cu 20.000.000 EUR (douăzeci milioane euro) și prin acordul de împrumut datat 25/27 martie 1997 Banca a acordat Împrumutatului un al doilea credit în sumă echivalentă cu 20.000.000 EUR (douăzeci milioane euro);

10. Banca, apreciind că finanțarea Proiectului corespunde obiectului său de activitate și având în vedere aspectele menționate anterior, a hotărât să dea curs cererii Împrumutatului și Metrorex, acordând Împrumutatului un credit final în sumă echivalentă cu 60.000.000 EUR (șaizeci milioane euro), care urmează să fie folosit pentru finanțarea exclusivă a Proiectului;

11. domnul Ionuț Mircea Costea este pe deplin autorizat, conform celor menționate în Documentul I, să semneze acest acord în numele Împrumutatului și că domnul Gheorghe Udriște este pe deplin autorizat, conform celor menționate în Documentul II, să semneze acest acord în numele Metrorex;

12. euro este moneda comună a statelor membre ale Uniunii Europene participante la etapa a III-a a Uniunii Economice și Monetare Europene (UEM);

13. Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.103/97 din 17 iunie 1997 și Regulamentul Consiliului (CE) nr. 974/98 din 3 mai 1998 au implementat anumite aspecte referitoare la introducerea monedei euro;

14. referirile din prezentul acord la articole, preambul, anexe și documente constituie referiri la articolele din acesta și, la preambulul, anexele și documentele atașate la prezentul acord,

se convine prin prezentul acord, după cum urmează:

Acesta este un fragment din Acordul (Proiect de modernizare a metroului București/C) între România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Exploatare a Metroului București - Metrorex din 09.06.1999 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Luxembourg, 8 iunie 1999
București, 9 iunie 1999
;
se încarcă...