Angajamente speciale | Acord

Acesta este un fragment din Acordul (Proiect de modernizare a metroului București/C) între România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Exploatare a Metroului București - Metrorex din 09.06.1999 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ARTICOLUL 6 Angajamente speciale

6.01. Utilizarea împrumutului și a altor fonduri

Împrumutatul, prin Metrorex, va folosi sumele împrumutului și celelalte fonduri menționate în planul de finanțare descris în preambul, exclusiv pentru executarea Proiectului.

6.02. Realizarea Proiectului

Împrumutatul se angajează să realizeze Proiectul, prin Metrorex, în concordanță cu Descrierea tehnică și să îl finalizeze până la data specificată în această descriere sau așa cum aceasta poate fi modificată periodic, cu aprobarea Băncii.

6.03. Costul majorat al Proiectului

Dacă costul Proiectului depășeste cifra estimată prezentată la pct. 5 din preambul, Împrumutatul va obține finanțare pentru a acoperi depășirea costului, fără a apela la Bancă, astfel încât să permită Metrorex să finalizeze Proiectul în concordanță cu Descrierea tehnică. Planurile Împrumutatului de finanțare a depășirii costurilor vor fi comunicate Băncii fără întârziere.

6.04. Procedura de licitație

Împrumutatul se angajează să cumpere bunuri, să achiziționeze servicii și să comande lucrări pentru Proiect, prin Metrorex, în mod adecvat și satisfăcător pentru Bancă, pe cât posibil, prin licitație internațională deschisă pe baze egale naționalilor din toate țările.

6.05. Asigurare

Atâta timp cât împrumutul este nerambursat, Metrorex va asigura în mod adecvat toate lucrările și proprietățile care fac parte din Proiect, în concordanță cu practica normală pentru lucrări similare de interes public pe teritoriul României.

6.06. Întreținere

Atâta timp cât împrumutul este nerambursat, Metrorex va asigura ca toate proprietățile care fac parte din Proiect să fie întreținute, reparate, revizuite și înnoite după, cum este necesar pentru a fi păstrate în bună stare de funcționare.

6.07. Alocații din resurse bugetare

Împrumutatul se angajează că va asigura suficiente resurse bugetare și/sau alte resurse financiare pentru a fi alocate Proiectului anual, în scopul de a asigura contribuția la planul de finanțare a Proiectului care nu este acoperit de împrumut și de a permite realizarea la timp a acestuia în conformitate cu Descrierea tehnică.

6.08. Auditul anual

Metrorex se angajează să efectueze anual expertiza contabilă a conturilor, situațiilor financiare și bugetare, în conformitate cu standardele internaționale de contabilitate.

6.09. Consultanță

Metrorex se angajează să folosească consultanți ale căror calificare, experiență și termeni de referință vor fi satisfăcători pentru Bancă, în vederea proiectării și supervizării lucrărilor, așa cum este specificat în Descrierea tehnică. Consultanții vor: (i) verifica valabilitatea tehnică a lucrărilor; (ii) asigura o calitate adecvată a acestora; și (iii) superviza implementarea și realizarea la timp a acestora.

Metrorex se angajează să folosească consultanți ale căror calificare, experiență și termeni de referință vor fi satisfăcători pentru Bancă pentru realizarea obiectivelor asistenței tehnice privind îmbunătățirea structurii organizatorice și a eficienței conducerii Metrorex.

6.10. Angajament financiar

Împrumutatul și Metrorex se angajează că Metrorex, printr-o conducere eficientă și o politică tarifară corespunzătoare, va menține o structură financiară și o activitate operațională corespunzătoare, în special că va realiza un nivel al resurselor interne suficient să acopere într-o proporție rezonabilă cheltuielile operaționale.

Acesta este un fragment din Acordul (Proiect de modernizare a metroului București/C) între România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Exploatare a Metroului București - Metrorex din 09.06.1999 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Trageri
Împrumutul
Dobânda
Rambursarea
Plățile
Angajamente speciale
Garanție
Informații și vizite
Speze și cheltuieli
Rambursarea anticipată în cazul neîndeplinirii unei obligații
Legea și jurisdicția
Clauze finale
;
se încarcă...