Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 1291/2017 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 noiembrie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Văzând Referatul de aprobare nr. F.B. 11.334/2017 al Direcției generale juridice și resurse umane,

având în vedere prevederile art. 181 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. I. -

Anexa la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 16 februarie 2007, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

- La articolul 3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"

(4) În cazul spitalelor de specialitate care asigură asistență medicală într-o singură specialitate, prin excepție de la alin. (3) lit. c), la concursul pentru ocuparea postului de director de îngrijiri pot participa și asistenți medicali/moașe în specialitatea unității sanitare respective, care au cel puțin 2 ani vechime ca asistenți medicali/moașe principali și sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă sau scurtă durată, cu diplomă de licență/absolvire."

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății, Florian-Dorel Bodog

București, 3 noiembrie 2017.

Nr. 1.291.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...