Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 208/1999 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 647 din 30 decembrie 1999.

În vigoare de la 01 ianuarie 2000 până la 10 septembrie 2002, fiind abrogat și înlocuit prin Ordonanță de urgență 104/2002.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României emite următoarea ordonanță de urgență:

Art. 1. -

(1) Mărfurile provenite din import, care se vând în valută prin magazinele autorizate, potrivit legii, să comercializeze mărfuri în regim duty-free, situate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat aeriene, navale și terestre, precum și prin magazinele pentru servirea în exclusivitate a reprezentanțelor diplomatice și a personalului acestora se scutesc de la plata taxelor vamale.

(2) Același regim se aplică mărfurilor provenite din import, care se vând în valută, în regim duty-free, la bordul aeronavelor care efectuează curse în trafic extern de pasageri, precum și mărfurilor distribuite gratuit pasagerilor și membrilor echipajului acestor aeronave.

Art. 2. -

Mărfurilor din producția internă, care se vând în valută prin magazinele autorizate, potrivit legii, să comercializeze mărfuri în regim duty-free, li se aplică regimul vamal de export.

Art. 3. -

(1) Comercializarea mărfurilor cu amănuntul, în valută, în regim duty-free, se face prin:

- magazinele autorizate să comercializeze mărfuri în regim duty-free, ce pot fi amplasate numai pe partea dreaptă a sensului de ieșire din țară, în punctele de trecere a frontierei de stat terestre și navale, după locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal;

- magazinele duty-free din aeroporturile internaționale, ce pot fi amplasate atât pe sensul de intrare în țară, în spații aflate înainte de locul pentru efectuarea controlului de trecere a frontierei de stat, cât și pe sensul de ieșire din țară, după locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal; Modificări (1)

- la bordul aeronavelor care efectuează curse în trafic extern de pasageri, în exclusivitate pentru persoanele care călătoresc având o destinație internațională;

- magazinele duty-free diplomatice, în exclusivitate pentru reprezentanțele diplomatice și pentru personalul acestora.

(2) Lista cuprinzând mărfurile ce pot face obiectul comercializării în valută se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor.

Art. 4. -

Comercializarea mărfurilor cu amănuntul, în valută, în regim duty-free, se face numai în baza autorizației eliberate de Ministerul Finanțelor, la propunerea Direcției Generale a Vămilor.

Art. 5. -

Taxa anuală pentru eliberarea autorizației de funcționare a magazinelor duty-free, duty-free diplomatice și de comercializare a mărfurilor în regim duty-free la bordul aeronavelor este în valoare de 10.000 dolari S.U.A.

Art. 6. -

Plata integrală a taxei de autorizare se efectuează în lei de către societățile comerciale care solicită autorizare. Valoarea în lei a taxei se determină prin transformarea sumei în dolari S.U.A., la cursul de schimb stabilit și comunicat de Banca Națională a României în fiecare zi de joi. Acest curs de schimb se utilizează, pe toată durata săptămânii următoare, pentru taxele plătite în cursul acelei săptămâni.

Art. 7. -

Taxa constituie venit al bugetului de stat și se plătește în conturile deschise la unitățile trezoreriei statului.

Art. 8. -

(1) Termenul de valabilitate a autorizației de funcționare a magazinelor duty-free, duty-free diplomatice și de comercializare a mărfurilor în regim duty-free la bordul aeronavelor este de 5 ani.

(2) Termenul de plată a taxei de autorizare/magazin și, respectiv, de comercializare în regim duty-free a mărfurilor la bordul aeronavelor se stabilește astfel:

a) pentru primul an, înainte de eliberarea autorizației de funcționare;

b) pentru al doilea an până la al cincilea an de autorizare, cu 10 zile calendaristice înainte de expirarea anului de funcționare precedent.

(3) Neplata taxei de autorizare anuală la termenul prevăzut la alin. (2) lit. b) atrage după sine anularea definitivă a autorizației pentru magazinul în cauză, respectiv pentru comercializarea mărfurilor în regim duty-free la bordul aeronavelor.

(4) Autorizațiile emise până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență își păstrează valabilitatea până la expirarea termenului pentru care au fost acordate.

Art. 9. -

Comercializarea altor mărfuri decât cele stabilite prin ordin al ministrului finanțelor atrage după sine anularea autorizației eliberate.

Art. 10. -

Controlul activității de comercializare a mărfurilor în regim duty-free se face de organele Direcției Generale a Vămilor, Gărzii financiare și de celelalte organe de control abilitate prin lege și poate consta în verificări inopinate ale tranzacțiilor, în examinarea mărfurilor care sunt comercializate și în verificări ale evidențelor operative, contabile și fiscale.

Art. 11. -

(1) Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2000.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 62/1998 privind instituirea taxei anuale pentru eliberarea autorizației de funcționare a magazinelor "duty-free" și "duty-free diplomatic", aprobată și modificată prin Legea nr. 224/1998.

Art. 12. -

În termen de 10 zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Finanțelor va emite norme de organizare, funcționare și control vamal al activității de comercializare a mărfurilor în regim duty-free.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

București, 29 decembrie 1999.

Nr. 208.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...