Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 6/1999 privind finanțarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare din venituri extrabugetare

Modificări (3), Referințe (3)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 65 din 16 februarie 1999.

În vigoare de la 16 februarie 1999 până la 25 noiembrie 2000, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 25/2002.
Abrogat temporar de la data 25 noiembrie 2000 până la data 27 februarie 2001 de Ordonanță de urgență 229/2000
Repus în vigoare la data 28 februarie 2001 prin Ordonanță de urgență 27/2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României emite următoarea ordonanță de urgență:

Art. 1. -

Începând cu data de 1 aprilie 1999, cheltuielile curente și de capital ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare se finanțează integral din venituri extrabugetare.

Art. 2. -

(1) Veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, care se rețin și se utilizează în regim extrabugetar, provin din:

a) o cotă de 0,08% din valoarea tranzacțiilor pe piața secundară, suportate de către cumpărător;

b) o cotă de 0,1% din valoarea activului net al organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare;

c) o cotă de 0,5% din valoarea emisiunilor de valori mobiliare prin oferte publice;

d) o cotă de 15% din valoarea emisiunilor distribuite în cadrul plasamentului privat;

e) o cotă de 2% din valoarea ofertelor publice de cumpărare-preluare.

(2) Veniturile prevăzute la alin. (1) se rețin de către Bursa de Valori București, RASDAQ, Uniunea Națională a Organismelor de Plasament Colectiv în Valori Mobiliare și se pun la dispoziție Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

(3) Modul de încasare și de gestionare a veniturilor prevăzute la alin. (1) se stabilește prin regulament al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și se publică în Monitorul Oficial al României.

(4) Veniturile prevăzute la alin. (1) fac excepție de la prevederile ultimului alineat al art. 7 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori.

Art. 3. - Modificări (1)

Bugetul de venituri și cheltuieli al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare se aprobă ca anexă la legea bugetului de stat.

Art. 4. -

Începând cu data de 1 aprilie 1999 prevederile art. 7 alin. 1 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori își încetează aplicabilitatea.

Art. 5. -

Cu sumele rămase neutilizate până la data de 1 aprilie 1999 din creditele bugetare aprobate pe anul 1999 Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare se reîntregește Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului până la data de 30 aprilie 1999.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare,
Ștefan Boboc
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș
p. Ministru de stat, ministrul justiției,
Flavius Baiaș,
secretar de stat

București, 15 februarie 1999.

Nr. 6.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...