Judecătoria Caracal

Sentința civilă nr. 1304/2017 - uzucapiune

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

SURSA: portal.just.ro

Ședința publică de la 04 octombrie 2017

Prin cererea înregistrată la data de 19.09.2017 pe rolul Judecătoriei Caracal sub nr. de dosar .../207/2017, reclamantul C.M., a chemat în judecată pe pârâta U.A.T. Caracal - prin Primar, solicitând instanței în contradictoriu cu aceasta să pronunțe o hotărâre care să constate dreptul de proprietate prin uzucapiune (posesie și folosință netulburată mai mult de 30 ani) al suprafeței de 336 mp teren intravilan, aferent casei de locuit, suprafață de teren situata în Caracal, …, jud. Olt, și care face parte din suprafața totală 1276 mp, în baza unei posesii continue, neîntrerupte, netulburate, publice și sub nume de proprietar.

În fapt, reclamantul a arătat că, este unicul proprietar al imobilelor casa de locuit si terenul aferent situate in Caracal, …, jud. Olt, pe care le-a moștenit de la matusa sa C.T. in baza certificatului de moștenitor nr. 486 din 28 iulie 1992.

Reclamantul a învederat că, în momentul in care a întocmit documentația cadastrala pentru terenul aferent imobilului casa de locuit cu aparatura tehnica performanta a observat că suprafața de teren pe care o stăpâneste efectiv, prin transmitere de la autoarea sa este alta decât cea înscrisa in certificatul de moștenitor, respectiv de 1276 mp si nu 940 mp, existând o diferență în plus de 336 mp, care se află în posesia și folosința se neîntreruptă și netulburată.

În motivarea în drept a cererii reclamantul a invocat disp. art. 1846-1890 din vechiul C. civ.

În susținerea cererii, reclamantul a solicitat administrarea probei cu înscrisuri si cu martorul A.N.

Reclamantul a apreciat valoarea obiectului judecății la suma de 1000 lei conform grilelor notariale și prețurilor pe piața liberă din zonă

În dovedirea cererii reclamantul in conformitate cu art. 194 C. proc. civ., a depus la dosar: copie certificat de moștenitor nr. 486 din 29.07.1992, schiță, titlu de proprietate nr. 15934/100/26.04.1999, copie registru agricol din perioada anilor 2010-2014, chitanțe privind achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 75 lei, certificat fiscal nr. 14949/20.04.2017, C.I. reclamant, certificate privind înscrierea imobilului în evidențele de cadastru și carte funciară după datele de identificare ale acestuia, sentința civilă nr. 1660 din 30.06.2016 pronunțată de Judecătoria Caracal, adeverința nr. 19199/17.05.2017 emisă de Primăria Caracal.

Cererea a fost legal timbrată în conformitate cu dispozițiile art. 3 din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

În data de 26.04.2017, pârâta a depus la dosar întâmpinare prin care în principal a invocat inadmisibilitatea acțiunii formulată de reclamant din următoarele motive:

În motivarea în fapt a întâmpinării formulate s-a susținut că suprafața de teren dedusă judecății, așa cum rezultă din actele depuse de reclamant la dosarul cauzei, a făcut obiectul Legii nr. 18/1991, fiind astfel emis titlu de proprietate nr. 15934/100, prin care a fost reconstituit dreptul de proprietate autoarei reclamantului, in persoana numitei C.T.

Astfel, în situația în care, reclamantul înțelege să procedeze la rectificarea suprafețelor de teren înscrise în titlu de proprietate nr. 15934/100, apreciază pârâta că acesta are la îndemână procedura specială prevăzută de Legea nr. 18/1991, procedură ce poate fi realizată în baza unei hotărâri judecătorești privind modificarea titlului de proprietate nr.15934/100 în sensul diminuării suprafeței de teren extravilan și majorării suprafeței de teren intravilan, conform situației de fapt existentă în teren. Pe cale de consecința, acțiunea formulată având ca obiect „uzucapiune” apare ca fiind inadmisibilă atâta timp cât reclamantul are la îndemână procedura specială prevăzută de Legea nr. 18/1991.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...