Camera Auditorilor din România - CAR

Hotărârea nr. 187/2010 pentru aprobarea Procedurilor privind programarea și desfășurarea inspecțiilor de calitate a activității de audit financiar și a altor activități desfășurate de auditorii financiari

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 ianuarie 2011 până la 17 iulie 2016, fiind abrogat prin Hotărâre 18/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (3) și art. 40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 26 din Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în ședința din 27 octombrie 2010, h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Se aprobă Procedurile privind programarea și desfășurarea inspecțiilor de calitate a activității de audit financiar și a altor activități desfășurate de auditorii financiari, prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Departamentul de monitorizare și competență profesională, Departamentul de servicii pentru membri și Departamentul de etică, conduită profesională și investigații vor urmări punerea în aplicare a procedurilor prevăzute în anexă.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 69/2006 privind modul de programare și desfășurare a inspecțiilor de calitate a activității de audit financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 din 18 septembrie 2006, se abrogă.

Art. 4. -

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Camerei Auditorilor Financiari din România,
Ion Mihăilescu

București, 27 octombrie 2010.

Nr. 187.

ANEXĂ

PROCEDURI
privind programarea și desfășurarea inspecțiilor de calitate a activității de audit financiar și a altor activități desfășurate de auditorii financiari

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...