Camera Auditorilor din România - CAR

Hotărârea nr. 188/2010 privind adoptarea procedurilor Departamentului de servicii pentru membri

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 ianuarie 2011 până la 02 august 2012, fiind abrogat prin Hotărâre 16/2012.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor:

- art. 6 alin. (3) și ale art. 40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 24 și 26 din Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor anuale consolidate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în ședința din 26 noiembrie 2010, h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Se aprobă următoarele proceduri ale Departamentului de servicii pentru membri:

- Proceduri privind actualizarea informațiilor din Baza de date a auditorilor financiari persoane fizice, potrivit anexei nr. 1;

- Proceduri privind actualizarea informațiilor din Baza de date a auditorilor financiari persoane juridice, potrivit anexei nr. 2;

- Proceduri privind actualizarea și publicarea anuală în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Registrului public al auditorilor financiari persoane fizice și persoane juridice, potrivit anexei nr. 3;

- Proceduri privind publicarea trimestrială în Monitorul Oficial al României, Partea I, a modificărilor operate în Registrul public al auditorilor financiari persoane fizice și persoane juridice, potrivit anexei nr. 4;

- Proceduri privind actualizarea lunară a informațiilor din Registrul public electronic al auditorilor financiari persoane fizice și persoane juridice, potrivit anexei nr. 5.

Art. 2. -

Departamentul de servicii pentru membri va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. -

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. -

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se avizează de către Consiliul pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar.

Președintele Camerei Auditorilor Financiari din România,
Ion Mihăilescu

Iași, 26 noiembrie 2010.

Nr. 188.

ANEXA Nr. 1

PROCEDURI
privind actualizarea informațiilor din Baza de date a auditorilor financiari persoane fizice

ANEXA Nr. 2

PROCEDURI
privind actualizarea informațiilor din Baza de date a auditorilor financiari persoane juridice

ANEXA Nr. 3

PROCEDURI
privind actualizarea și publicarea anuală în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Registrului public al auditorilor financiari persoane fizice și persoane juridice

ANEXA Nr. 4

PROCEDURI
privind publicarea trimestrială în Monitorul Oficial al României, Partea I, a modificărilor operate în Registrul public al auditorilor financiari persoane fizice și persoane juridice

ANEXA Nr. 5

PROCEDURI
privind actualizarea lunară a informațiilor din Registrul public electronic al auditorilor financiari persoane fizice și persoane juridice

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...