Ministerul Administrației și Internelor

Ordinul nr. 279/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind planificarea, pregătirea și intervenția în caz de urgență nucleară sau radiologică

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 februarie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul administrației și internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Jurisprudență (1)

Se aprobă Normele metodologice privind planificarea, pregătirea și intervenția în caz de urgență nucleară sau radiologică, prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Administrației și Internelor va monitoriza îndeplinirea prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. -

(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 684/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind planificarea, pregătirea și intervenția în caz de accident nuclear sau urgență radiologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 24 iunie 2005, se abrogă.

Ministrul administrației și internelor,
Constantin-Traian Igaș

București, 22 decembrie 2010.

Nr. 279.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
privind planificarea, pregătirea și intervenția în caz de urgență nucleară sau radiologică

;
se încarcă...