Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 2390/2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1387/2013 de suspendare a taxelor vamale autonome prevăzute în Tariful vamal comun pentru anumite produse agricole și industriale
Număr celex: 32016R2390

În vigoare de la 30 decembrie 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 31,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1) În cazul a 110 produse agricole și industriale care nu figurează în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1387/2013 al Consiliului, producția din Uniune este inadecvată sau inexistentă. Prin urmare, este în interesul Uniunii să suspende integral taxele vamale autonome prevăzute în Tariful vamal comun ("TVC") pentru produsele respective.

(2) Este necesară modificarea condițiilor în cazul a 38 de suspendări ale taxelor vamale autonome prevăzute în TVC care figurează în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1387/2013, pentru a se ține cont de evoluția tehnică a produselor și de tendințele economice ale pieței. În ceea ce privește anumite măsuri în vigoare, clasificarea a fost adaptată pentru a permite industriei să beneficieze pe deplin de suspendările în vigoare. În plus, anexa la Regulamentul (UE) nr. 1387/2013 a fost actualizată pentru a se ține seama de nevoia de a armoniza sau de a clarifica textele în unele cazuri. Condițiile modificate se referă la modificări ale descrierii produsului, ale clasificării, ale nivelurilor taxelor sau ale cerinței privind utilizarea finală. Mai mult, având în vedere Acordul sub forma unei declarații privind extinderea comerțului cu produse ale tehnologiei informației și modificarea Nomenclatorului combinat prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1821 al Comisiei, 441 de posturi ar trebui să fie modificate. Suspendările pentru care sunt necesare modificări ar trebui eliminate din lista suspendărilor care figurează în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1387/2013, iar suspendările modificate ar trebui reintroduse în lista respectivă.

(3) De asemenea, este necesar, în interesul Uniunii, să se modifice data-limită pentru reexaminarea obligatorie a 206 produse care figurează în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1387/2013, pentru a permite importurile scutite de taxe vamale după data respectivă. Suspendările taxelor vamale autonome prevăzute în TVC pentru produsele în cauză au fost reexaminate și ar trebui stabilite noi date revizuite pentru următoarea reexaminare obligatorie a acestora.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...