Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția Civilă

Decizia nr. 1966/2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

SURSA: scj.ro

Asupra cauzei de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de 11 decembrie 2015 pe rolul Tribunalului Dolj, secția conflicte de muncă și asigurări sociale, sub nr. x/63/2015 reclamanții A., B., C., D., E., F., G., H., I., J., K., L., M., N., O., P., Q., R., prin S. au solicitat, în temeiul dispozițiilor O.U.G. nr. 8/2009, aprobată prin Legea nr. 94/2014, art. I pct. 2 din Legea nr. 94/2014, art. 40 alin. (2) lit. c), art. 253, art. 266-275 C. muncii, art. 29 alin. (4) din O.U.G. nr. 80/2013, în contradictoriu cu pârâții Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Ministerul Finanțelor Publice. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova și Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj, obligarea pârâtului Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj să acorde reclamanților o despăgubire echivalentă cu contravaloarea tichetelor/voucherelor de vacanță aferente perioadei 2012-2015, în sumă de 6 salarii de bază minime brute pe țară, garantate în plată pentru flecare an, în cuantumul prevăzut pentru fiecare an dedus judecății, astfel cum a fost stabilit prin actele normative speciale, cu dobânda legală, calculată de ia data la care această obligație trebuia executată și până la plata efectivă, precum și cu aplicarea reactualizării în funcție de devalorizarea monetară; obligarea pârâților Ministerul Public, în calitate de ordonator principal de credite, și Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova - ordonator secundar de credite, să aloce fondurile bugetare necesare pentru plata acestor drepturi; obligarea pârâtului Ministerul Finanțelor Publice să asigure pârâtului Ministerul Public, sumele necesare acordării acestor drepturi saiariale.

Prin sentința nr. 1037 din 7 aprilie 2016 Tribunalul Dolj, secția conflicte de muncă și asigurări sociale, a declinat competența de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului Alba, reținând că reclamanții au calitatea de grefier-șef, grefier, grefier-arhivar, conducător auto, îngrijitor, în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, care se află în circumscripția Tribunalului Dolj, ca instanță de drept comun competentă material și teritorial în soluționarea cauzelor având ca obiect drepturi bănești, cum este cauza de față.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...