Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția Civilă

Decizia nr. 1953/2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

SURSA: scj.ro

Asupra cauzei de față, prin raportare la dispozițiile art. 499 C. proc. civ., constată următoarele:

Cererea de recurs

Prin cererea de recurs formulată la data de 14 iulie 2016, îndreptată împotriva deciziei nr. 199/AP din 08 februarie 2016 a Curții de Apel Brașov, secția civilă, prin care a fost respinsă contestația în anulare formulată de contestatoarea A. împotriva deciziei civile nr. 1619/Ap din 27 noiembrie 2015 a Curții de Apel Brașov, contestatoarea a solicitat admiterea recursului și constatând că decizia atacată este nelegală, să procedeze la calificarea căii de atac promovate anterior, ea fiind recurs, iar nu contestație în anulare, Totodată, recurenta a invocat, în sinteză, faptul că nu i-au fost achitate drepturile salariale aferente anului 2010, până la data integrării efective în funcția deținută anterior, urmare a admiterii contestației formulate împotriva deciziei de desfacere a contractului de muncă din data de 5 mai 2010, emisă de intimata SC B. SA Bod.

A solicitat recurenta să fie obligată intimata să înscrie în carnetul de muncă și în programul REVISAL la I.T.M. Brașov, perioada de muncă recunoscută reclamantei prin sentința civilă nr. 2222/sind din 23 octombrie 2012, pronunțată în Dosar nr. x/62/2010, perioadă cuprinsă între 04.10.2010-07.03.2011, a salariului brut, cât și a valorilor tichetelor de masă de creșă și a sporului de vechime în muncă, precum și achitarea datoriilor către instituțiile statului.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție la data de 19 iulie 2016.

La data de 12 septembrie 2016, s-a procedat la întocmirea raportului asupra admisibilității în principiu a recursului, prin raport constatându-se că recursul nu este admisibil.

Completul de filtru C2, constatând că sunt întrunite condițiile art. 493 alin. (3) C. proc. civ., a dispus, prin rezoluția din 13 septembrie 2016, comunicarea raportului privind admisibilitatea în principiu a recursului către părți, pentru ca acestea să depună puncte de vedere, așa cum prevăd dispozițiile art. 493 alin. (4) C. proc. civ.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...