Pensionarea | Lege 1/2011

Acesta este un fragment din Legea educației naționale nr. 1/2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
SECȚIUNEA a 11 a Răspunderea disciplinară și patrimonialăTITLUL IV Statutul personalului didactic - CAPITOLUL II Statutul personalului didactic și de cercetare din învățământul superior -
SECȚIUNEA 1 Norma universitară

TITLUL IV Statutul personalului didactic - CAPITOLUL I Statutul personalului didactic din învățământul preuniversitar -
SECȚIUNEA a 12-a
Pensionarea

Art. 284. - Reviste (1)

(1) Personalul didactic beneficiază de pensie în condițiile prevăzute de legislația de asigurări sociale și pensii care reglementează sistemul public de pensii. Jurisprudență (2), Practică judiciară (2)

(2) Personalul didactic de conducere, de îndrumare și de control din învățământul de stat se pensionează la data împlinirii vârstei legale de pensionare. După data împlinirii vârstei legale de pensionare, se interzice îndeplinirea oricărei funcții de conducere, de îndrumare sau de control. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (3)

(3) Pentru motive temeinice, pensionarea personalului didactic de conducere, de îndrumare și de control se poate face și în timpul anului școlar, cu aprobarea consiliului de administrație al unității de învățământ, respectiv al inspectoratului școlar. Practică judiciară (1), Reviste (1)

(4) Cadrele didactice pensionate pot desfășura activități didactice, salarizate prin plata cu ora, după împlinirea vârstei standard de pensionare.

(5) Personalul didactic pensionat din învățământ beneficiază de asistență medicală și de acces la casele de odihnă și la bazele de tratament ale cadrelor didactice.

Acesta este un fragment din Legea educației naționale nr. 1/2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...