Art 353 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții | Lege 1/2011

Acesta este un fragment din Legea educației naționale nr. 1/2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Învățarea pe tot parcursul vieții - Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții -
Art. 353.
-

(1) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale colaborează în scopul creșterii calității, pentru sincronizarea și continuitatea activităților de consiliere și orientare în carieră de care beneficiază o persoană pe parcursul întregii vieți.

(2) Ministerele prevăzute la alin. (1) stabilesc, prin ordin comun, instrumente și metodologii comune referitoare la formarea specialiștilor în consiliere și orientare, utilizarea instrumentelor Europass și Youthpass, organizarea de activități comune de sensibilizare a cadrelor didactice și a formatorilor, a părinților și a publicului larg cu privire la dimensiunea consilierii și orientării în educație și formarea profesională. Puneri în aplicare (2)

Acesta este un fragment din Legea educației naționale nr. 1/2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 1/2011:
Art 343 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 344 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 345 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 346 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 347 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 348 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 349 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 350 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 351 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 352 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 353 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 354 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 355 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 356 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 357 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 358 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 359 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 360 Răspunderea juridică
Art 361 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 362 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 363 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...