Art 352 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții | Lege 1/2011

Acesta este un fragment din Legea educației naționale nr. 1/2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Învățarea pe tot parcursul vieții - Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții -
Art. 352.
-

În sensul prezentei legi, consilierea și orientarea în carieră includ următoarele tipuri de activități: Reviste (1)

a) informarea cu privire la carieră, care se referă la toate informațiile necesare pentru a planifica, obține și păstra un anumit loc de muncă;

b) educația cu privire la carieră, care se realizează în instituțiile de învățământ prin intermediul ariei curriculare "consiliere și orientare". Sunt oferite informații despre piața muncii, se formează abilități de a face alegeri privind educația, formarea, munca și viața în general, oportunități de a experimenta diverse roluri din viața comunității sau din viața profesională, instrumente pentru planificarea carierei;

c) consilierea în carieră, care ajută persoanele să își clarifice scopurile și aspirațiile, să își înțeleagă propriul profil educațional, să ia decizii informate, să fie responsabile pentru propriile acțiuni, să își gestioneze cariera și procesul de tranziție în diferite momente;

d) consilierea pentru angajare, care ajută persoanele să își clarifice scopurile imediate privind angajarea, să învețe despre abilitățile necesare pentru a căuta și a obține un loc de muncă;

e) plasarea la locul de muncă, care reprezintă sprijinul acordat persoanelor pentru găsirea unui loc de muncă.

Acesta este un fragment din Legea educației naționale nr. 1/2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 1/2011:
Art 342 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 343 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 344 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 345 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 346 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 347 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 348 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 349 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 350 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 351 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 352 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 353 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 354 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 355 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 356 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 357 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 358 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 359 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 360 Răspunderea juridică
Art 361 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 362 Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2017
;
se încarcă...