Art 345 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții | Lege 1/2011

Acesta este un fragment din Legea educației naționale nr. 1/2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Învățarea pe tot parcursul vieții - Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții -
Art. 345.
-

(1) În înțelesul prezentei legi, termenii referitori la procesele de identificare, evaluare și recunoaștere a rezultatelor învățării se definesc după cum urmează:

a) rezultatele învățării reprezintă ceea ce o persoană cunoaște, înțelege și este capabilă să facă la finalizarea procesului de învățare și sunt definite sub formă de cunoștințe, abilități și competențe;

b) identificarea rezultatelor învățării reprezintă procesul prin care indivizii, singuri sau cu sprijinul personalului specializat, devin conștienți de competențele pe care le dețin;

c) evaluarea rezultatelor învățării reprezintă procesul prin care se stabilește faptul că o persoană a dobândit anumite cunoștințe, abilități și competențe;

d) validarea rezultatelor învățării reprezintă procesul prin care se confirmă că rezultatele învățării evaluate, dobândite de o persoană, corespund cerințelor specifice pentru o unitate de rezultate ale învățării sau o calificare;

e) certificarea rezultatelor învățării reprezintă procesul prin care se confirmă în mod formal rezultatele învățării dobândite de persoana care învață în diferite contexte, în urma unui proces de evaluare. Aceasta se finalizează printr-o diplomă sau un certificat.

(2) Recunoașterea rezultatelor învățării reprezintă procesul de atestare a rezultatelor învățării validate și certificate prin acordarea de unități de rezultate ale învățării sau de calificări.

(3) Identificarea, evaluarea și recunoașterea rezultatelor învățării în contexte nonformale și informale se realizează pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și de Autoritatea Națională pentru Calificări și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(4) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului elaborează și aprobă prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului metodologia de recunoaștere a rezultatelor învățării în contexte nonformale și informale a cadrelor didactice și de echivalare a acestora în credite pentru educație și formare profesională.

Acesta este un fragment din Legea educației naționale nr. 1/2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 1/2011:
Art 335 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 336 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 337 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 338 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 339 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 340 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 341 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 342 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 343 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 344 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 345 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 346 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 347 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 348 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 349 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 350 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 351 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 352 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 353 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 354 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 355 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
;
se încarcă...