Art 344 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții | Lege 1/2011

Acesta este un fragment din Legea educației naționale nr. 1/2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Învățarea pe tot parcursul vieții - Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții -
Art. 344.
-

(1) Atribuțiile centrelor comunitare de învățare permanentă la nivel local sunt următoarele:

a) realizează studii și analize privind nevoia de educație și formare profesională la nivel local;

b) elaborează planuri locale de intervenție în domeniul educației permanente;

c) oferă servicii educaționale pentru copii, tineri și adulți prin:

(i) programe de tip remedial pentru dobândirea sau completarea competențelor-cheie, inclusiv programe educaționale de tip "A doua șansă" sau programe de tip "zone de educație prioritară" pentru tinerii și adulții care au părăsit timpuriu sistemul de educație ori care nu dețin o calificare profesională;

(ii) programe pentru validarea rezultatelor învățării nonformale și informale;

(iii) programe de dezvoltare a competențelor profesionale pentru calificare/recalificare, reconversie profesională, perfecționare, specializare și inițiere profesională;

(iv) programe de educație antreprenorială;

(v) programe de dezvoltare personală sau de timp liber;

(vi) organizarea de activități de promovare a participării la învățarea permanentă a tuturor membrilor comunității;

d) oferă servicii de informare, orientare și consiliere privind:

(i) accesul la programe de educație și formare profesională;

(ii) validarea rezultatelor învățării nonformale și informale;

(iii) pregătirea în vederea ocupării unui loc de muncă;

e) oferă servicii de evaluare și certificare a rezultatelor învățării nonformale și informale;

f) asigură accesul membrilor comunității la mijloace moderne de informare și comunicare;

g) promovează parteneriatul cu mediul economic;

h) implementează instrumentele dezvoltate la nivel european, Europass și Youthpass, pașaportul lingvistic, precum și portofoliul de educație permanentă;

i) gestionează informații cu privire la participarea beneficiarilor la serviciile acestora.

(2) Metodologia de acreditare, evaluare periodică, organizare și funcționare a centrelor comunitare de învățare permanentă se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Puneri în aplicare (1)

Acesta este un fragment din Legea educației naționale nr. 1/2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 1/2011:
Art 334 Dispoziții generale
Art 335 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 336 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 337 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 338 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 339 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 340 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 341 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 342 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 343 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 344 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 345 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 346 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 347 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 348 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 349 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 350 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 351 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 352 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 353 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 354 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
;
se încarcă...