Art 341 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții | Lege 1/2011

Acesta este un fragment din Legea educației naționale nr. 1/2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Învățarea pe tot parcursul vieții - Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții -
Art. 341.
- Puneri în aplicare (2)

(1) Cadrul național al calificărilor este un instrument pentru clasificarea calificărilor în conformitate cu un set de criterii care corespund unor niveluri specifice de învățare atinse, al cărui scop este integrarea și coordonarea subsistemelor naționale de calificări și îmbunătățirea transparenței, accesului, progresului și calității calificărilor în raport cu piața muncii și societatea civilă.

(2) Implementarea Cadrului național al calificărilor vizează sistemul național de calificări obținute în învățământul secundar general, în învățământul profesional și tehnic, în formarea profesională continuă, în ucenicie, în învățământul superior, atât în contexte formale, cât și în contexte informale și nonformale, din perspectiva învățării pe tot parcursul vieții.

(3) Cadrul național al calificărilor permite recunoașterea, măsurarea și relaționarea tuturor rezultatelor învățării dobândite în contexte de învățare formale, nonformale și informale și asigură coerența calificărilor și a titlurilor certificate. Existența unui cadru național al calificărilor contribuie la evitarea duplicării și suprapunerii calificărilor, îi ajută pe cei ce învață să ia decizii în cunoștință de cauză privind planificarea carierei și facilitează evoluția profesională, în perspectiva învățării pe tot parcursul vieții.

(4) Cadrul național al calificărilor contribuie la asigurarea calității sistemului de formare profesională.

Acesta este un fragment din Legea educației naționale nr. 1/2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 1/2011:
Art 331 Dispoziții generale
Art 332 Dispoziții generale
Art 333 Dispoziții generale
Art 334 Dispoziții generale
Art 335 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 336 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 337 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 338 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 339 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 340 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 341 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 342 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 343 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 344 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 345 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 346 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 347 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 348 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 349 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 350 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
Art 351 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții
;
se încarcă...