Art 336 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții | Lege 1/2011

Acesta este un fragment din Legea educației naționale nr. 1/2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 335 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții Art 337 Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții

TITLUL V Învățarea pe tot parcursul vieții - CAPITOLUL II Responsabilități referitoare la învățarea pe tot parcursul vieții -
Art. 336.
-

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului are ca atribuții principale, în domeniul învățării pe tot parcursul vieții:

a) elaborarea strategiilor și politicilor naționale în domeniul educației, al formării profesionale, al cercetării, tineretului și sportului;

b) elaborarea reglementărilor referitoare la organizarea și funcționarea sistemului de educație din România;

c) monitorizarea, evaluarea și controlarea, direct sau prin organismele abilitate, a funcționării sistemului educațional și a furnizorilor de educație;

d) stabilirea mecanismelor și a metodologiilor de validare și recunoaștere a rezultatelor învățării;

e) elaborarea, împreună cu Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, a politicilor în domeniul educației nonprofesionale a adulților și vârstnicilor;

f) alte atribuții, așa cum apar ele specificate în legislația din domeniul educației și formării profesionale.

Acesta este un fragment din Legea educației naționale nr. 1/2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...