Art 333 Dispoziții generale | Lege 1/2011

Acesta este un fragment din Legea educației naționale nr. 1/2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 332 Dispoziții generale Art 334 Dispoziții generale

TITLUL V Învățarea pe tot parcursul vieții - CAPITOLUL I Dispoziții generale -
Art. 333.
-

Statul garantează și susține, inclusiv financiar, accesul la educație și formare profesională continuă pentru:

a) tinerii și adulții care nu au finalizat învățământul obligatoriu;

b) tinerii care au părăsit sistemul de educație înainte de a obține o calificare profesională și nu sunt cuprinși în nicio formă de educație sau formare profesională;

c) absolvenții de învățământ nonprofesional sau cei care au absolvit studiile învățământului liceal sau ale învățământului superior în domenii și calificări redundante ori nerelevante pe piața forței de muncă;

d) persoanele cu cerințe educaționale speciale;

e) tinerii și adulții care revin în țară după o perioadă de muncă în străinătate;

f) tinerii și adulții rezidenți în comunități dezavantajate economic și social;

g) angajații de peste 40 de ani cu nivel scăzut de educație, rezidenți în mediul urban și în mediul rural, cu calificare redusă sau necalificați;

h) elevii cu risc major de eșec școlar;

i) toți cetățenii care doresc să urmeze programe de educație permanentă.

Acesta este un fragment din Legea educației naționale nr. 1/2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...