Art 327 Salarizarea personalului didactic și de cercetare | Lege 1/2011

Acesta este un fragment din Legea educației naționale nr. 1/2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
TITLUL IV Statutul personalului didactic - CAPITOLUL II Statutul personalului didactic și de cercetare din învățământul superior - SECȚIUNEA a 8-a Sancțiuni referitoare la încălcarea eticii universitare și a bunei conduite în cercetare -
Art 326 Sancțiuni referitoare la încălcarea eticii universitare și a bunei conduite în cercetare
TITLUL V Învățarea pe tot parcursul vieții - CAPITOLUL I Dispoziții generale -
Art 328 Dispoziții generale

TITLUL IV Statutul personalului didactic - CAPITOLUL II Statutul personalului didactic și de cercetare din învățământul superior - SECȚIUNEA a 9-a Salarizarea personalului didactic și de cercetare -
Art. 327.
-

Salarizarea personalului didactic și de cercetare se face conform legislației în vigoare și hotărârilor senatului universitar.

Acesta este un fragment din Legea educației naționale nr. 1/2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...