Art 312 Sancțiuni disciplinare | Lege 1/2011

Acesta este un fragment din Legea educației naționale nr. 1/2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
TITLUL IV Statutul personalului didactic - CAPITOLUL II Statutul personalului didactic și de cercetare din învățământul superior - SECȚIUNEA a 6-a Distincții -
Art 311 Distincții
Art 313 Sancțiuni disciplinare

TITLUL IV Statutul personalului didactic - CAPITOLUL II Statutul personalului didactic și de cercetare din învățământul superior - SECȚIUNEA a 7-a Sancțiuni disciplinare -
Art. 312.
- Practică judiciară (2), Reviste (2)

(1) Personalul didactic și de cercetare, personalul didactic și de cercetare auxiliar, precum și cel de conducere, de îndrumare și de control din învățământul superior răspunde disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce îi revin potrivit contractului individual de muncă, precum și pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învățământului și prestigiului unității/instituției. Normele de comportare sunt stabilite în Carta universitară, fără a aduce atingere dreptului la opinie, libertății exprimării și libertății academice. Practică judiciară (1)

(2) Sancțiunile disciplinare care se pot aplica personalului didactic și de cercetare sunt următoarele: Jurisprudență (1), Practică judiciară (2)

a) avertisment scris; Jurisprudență (1), Practică judiciară (1)

b) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizația de conducere, de îndrumare și de control; Practică judiciară (3)

c) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcții didactice superioare ori a unei funcții de conducere, de îndrumare și de control, ca membru în comisii de doctorat, de master sau de licență; Practică judiciară (1), Reviste (1)

d) destituirea din funcția de conducere din învățământ; Practică judiciară (6)

e) desfacerea disciplinară a contractului de muncă. Practică judiciară (3), Reviste (1)

Acesta este un fragment din Legea educației naționale nr. 1/2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...