Art 310 Etica universitară | Lege 1/2011

Acesta este un fragment din Legea educației naționale nr. 1/2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 309 Etica universitarăTITLUL IV Statutul personalului didactic - CAPITOLUL II Statutul personalului didactic și de cercetare din învățământul superior - SECȚIUNEA a 6-a Distincții -
Art 311 Distincții

TITLUL IV Statutul personalului didactic - CAPITOLUL II Statutul personalului didactic și de cercetare din învățământul superior - SECȚIUNEA a 5-a Etica universitară -
Art. 310.
- Reviste (6)

Constituie abateri grave de la buna conduită în cercetarea științifică și activitatea universitară:

a) plagierea rezultatelor sau publicațiilor altor autori; Reviste (1)

b) confecționarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive;

c) introducerea de informații false în solicitările de granturi sau de finanțare.

Acesta este un fragment din Legea educației naționale nr. 1/2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...