Art 303 Evaluarea calității cadrelor didactice | Lege 1/2011

Acesta este un fragment din Legea educației naționale nr. 1/2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 302 Evaluarea calității cadrelor didacticeTITLUL IV Statutul personalului didactic - CAPITOLUL II Statutul personalului didactic și de cercetare din învățământul superior - SECȚIUNEA a 4-a Drepturi și obligații ale personalului didactic -
Art 304 Drepturi și obligații ale personalului didactic

TITLUL IV Statutul personalului didactic - CAPITOLUL II Statutul personalului didactic și de cercetare din învățământul superior - SECȚIUNEA a 3-a Evaluarea calității cadrelor didactice -
Art. 303.
-

(1) Rezultatele și performanțele activităților didactice și de cercetare ale personalului didactic și de cercetare dintr-o universitate sunt evaluate periodic, la intervale de maximum 5 ani. Această evaluare se face în conformitate cu o metodologie aprobată și aplicată de către senatul universitar.

(2) Evaluarea de către studenți a prestației cadrelor didactice este obligatorie. Rezultatele evaluărilor sunt informații publice.

(3) Salarizarea personalului didactic și de cercetare se face și în funcție de rezultatele și performanțele acestuia, conform legii.

(4) Contractele de muncă ale personalului didactic și de cercetare includ asumarea unor standarde minime ale rezultatelor activităților didactice și de cercetare și clauze privind încetarea contractelor în condițiile neîndeplinirii acestor standarde minime. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea educației naționale nr. 1/2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...