Art 283 Răspunderea disciplinară și patrimonială | Lege 1/2011

Acesta este un fragment din Legea educației naționale nr. 1/2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 282 Răspunderea disciplinară și patrimonialăTITLUL IV Statutul personalului didactic - CAPITOLUL I Statutul personalului didactic din învățământul preuniversitar - SECȚIUNEA a 12-a Pensionarea -
Art 284 Pensionarea

TITLUL IV Statutul personalului didactic - CAPITOLUL I Statutul personalului didactic din învățământul preuniversitar - SECȚIUNEA a 11-a Răspunderea disciplinară și patrimonială -
Art. 283.
- Practică judiciară (2), Reviste (1)

Răspunderea patrimonială a personalului didactic, a personalului didactic auxiliar, precum și a celui de conducere, de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar se stabilește potrivit legislației muncii. Decizia de imputare, precum și celelalte acte pentru recuperarea pagubelor și a prejudiciilor se fac de conducerea unității sau a instituției al cărei salariat este cel în cauză, în afară de cazurile când, prin lege, se dispune altfel.

Acesta este un fragment din Legea educației naționale nr. 1/2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...