Art 253 Funcțiile didactice și didactice auxiliare. Condiții de ocupare | Lege 1/2011

Acesta este un fragment din Legea educației naționale nr. 1/2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 252 Funcțiile didactice și didactice auxiliare. Condiții de ocupareTITLUL IV Statutul personalului didactic - CAPITOLUL I Statutul personalului didactic din învățământul preuniversitar - SECȚIUNEA a 4-a Forme de angajare a personalului didactic -
Art 254 Forme de angajare a personalului didactic

TITLUL IV Statutul personalului didactic - CAPITOLUL I Statutul personalului didactic din învățământul preuniversitar - SECȚIUNEA a 3-a Funcțiile didactice și didactice auxiliare. Condiții de ocupare -
Art. 253.
- Modificări (3), Practică judiciară (6)

Cadrele didactice netitulare calificate care au participat la concursul național unic de titularizare în ultimii 3 ani, anteriori intrării în vigoare a prezentei legi, care au obținut cel puțin nota 7 și au ocupat un post/o catedră devin titulari ai școlii respective dacă: Referințe (1)

a) se certifică viabilitatea postului/catedrei; Jurisprudență (1), Reviste (1)

b) consiliul de administrație al școlii respective este de acord. Jurisprudență (1), Reviste (1)

Acesta este un fragment din Legea educației naționale nr. 1/2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...