Art 232 Dispoziții generale | Lege 1/2011

Acesta este un fragment din Legea educației naționale nr. 1/2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
TITLUL III Învățământul superior - CAPITOLUL XII Finanțarea și patrimoniul universităților - SECȚIUNEA a 6-a Finanțarea instituțiilor de învățământ superior particulare și confesionale particulare -
Art 231 Finanțarea instituțiilor de învățământ superior particulare și confesionale particulare
Art 233 Dispoziții generale

TITLUL IV Statutul personalului didactic - CAPITOLUL I Statutul personalului didactic din învățământul preuniversitar - SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale -
Art. 232.
-

Statutul reglementează:

a) funcțiile, competențele, responsabilitățile, drepturile și obligațiile specifice personalului didactic și didactic auxiliar, precum și ale celui de conducere, de îndrumare și de control;

b) formarea inițială și continuă a personalului didactic și a personalului de conducere, de îndrumare și de control;

c) condițiile și modalitățile de ocupare a posturilor și a funcțiilor didactice, didactice auxiliare, a funcțiilor de conducere, de îndrumare și de control, precum și condițiile și modalitățile de eliberare din aceste posturi și funcții, de încetare a activității și de pensionare a personalului didactic și didactic auxiliar; Practică judiciară (1)

d) criteriile de normare, de acordare a distincțiilor și de aplicare a sancțiunilor.

Acesta este un fragment din Legea educației naționale nr. 1/2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...