Art 212 Dispoziții generale | Lege 1/2011

Acesta este un fragment din Legea educației naționale nr. 1/2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 211 Dispoziții generaleTITLUL III Învățământul superior - CAPITOLUL XI Conducerea universităților - SECȚIUNEA a 2-a Atribuțiile senatului universitar, ale rectorului, ale consiliului de administrație, ale decanului și ale șefului de departament -
Art 213 Atribuțiile senatului universitar, ale rectorului, ale consiliului de administrație, ale decanului și ale șefului de departament

TITLUL III Învățământul superior - CAPITOLUL XI Conducerea universităților - SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale -
Art. 212.
-

(1) Rectorul confirmat al universității de stat încheie un contract instituțional cu ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului.

(2) Rectorul poate fi demis de către senatul universitar, în condițiile specificate prin contractul de management și Carta universitară.

(3) Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului poate revoca din funcție rectorul în condițiile art. 125. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Acesta este un fragment din Legea educației naționale nr. 1/2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...