Art 143 Examene de finalizare a studiilor | Lege 1/2011

Acesta este un fragment din Legea educației naționale nr. 1/2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
TITLUL III Învățământul superior - CAPITOLUL III Organizarea studiilor universitare - SECȚIUNEA a 5-a Admiterea în programe de studii -
Art 142 Admiterea în programe de studii
TITLUL III Învățământul superior - CAPITOLUL III Organizarea studiilor universitare - SECȚIUNEA a 7-a Examenele de evaluare pe parcurs a studenților -
Art 144 Examenele de evaluare pe parcurs a studenților

TITLUL III Învățământul superior - CAPITOLUL III Organizarea studiilor universitare - SECȚIUNEA a 6-a Examene de finalizare a studiilor -
Art. 143.
- Practică judiciară (1), Reviste (1)

(1) Examenele de finalizare a studiilor în învățământul superior sunt: Referințe (1), Practică judiciară (3), Reviste (1)

a) examen de licență, pentru ciclul de studii universitare de licență sau examen de diplomă pentru învățământul din domeniul științelor inginerești; Practică judiciară (4)

b) examen de disertație, pentru ciclul de studii universitare de master; Practică judiciară (1)

c) examen de susținere publică a tezei de doctorat; Practică judiciară (1)

d) examen de certificare, pentru programele de studii postuniversitare de tip specializare; Practică judiciară (1)

e) examen de selecție, care precedă examenul de licență, în cazul studenților/absolvenților care provin de la instituții de învățământ superior și/sau programe de studii care au intrat în lichidare. Practică judiciară (1)

(2) Examenele prevăzute la alin. (1) se organizează și se desfășoară numai de către instituțiile de învățământ superior acreditate, pe baza unui regulament propriu aprobat de senatul universitar și care respectă metodologia-cadru, aprobată prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(3) Absolvenții programelor de studiu din instituțiile de învățământ superior autorizate provizoriu vor finaliza studiile prin examen numai în cadrul instituțiilor de învățământ superior care au programe de studiu cu profil similar, acreditate, desemnate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

(4) Îndrumătorii lucrărilor de licență, de diplomă, de disertație și de doctorat răspund în solidar cu autorii acestora de asigurarea originalității conținutului acestora. Reviste (1)

(5) Este interzisă comercializarea de lucrări științifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calității de autor al unei lucrări de licență, de diplomă, de disertație sau de doctorat.

Acesta este un fragment din Legea educației naționale nr. 1/2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...