Art 128 Dispoziții generale | Lege 1/2011

Acesta este un fragment din Legea educației naționale nr. 1/2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Învățământul superior - Dispoziții generale -
Art. 128.
- Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Carta universitară prezintă opțiunile majore ale comunității universitare și se aplică în tot spațiul universitar. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Carta universitară se referă, în mod obligatoriu, cel puțin la:

a) modalitățile de desemnare și revocare din funcție a persoanelor care ocupă funcții de conducere sau care fac parte din structurile și organismele de conducere ale universității, în conformitate cu legislația în vigoare;

b) Codul de etică și deontologie profesională universitară;

c) modul în care se realizează gestiunea și protecția resurselor universității;

d) condițiile în care se constituie fondurile proprii și stabilirea destinației acestora și a condițiilor în care sunt utilizate;

e) condițiile în care se pot încheia contracte cu instituțiile publice și cu alți operatori economici în vederea unor programe de cercetare fundamentală și aplicativă sau a creșterii nivelului de calificare a specialiștilor cu studii universitare;

f) condițiile în care universitatea se poate asocia cu alte instituții de învățământ superior sau cu alte organizații pentru îndeplinirea misiunii sale;

g) modalitățile în care se pot construi, deține și folosi elementele aferente bazei materiale a universității, necesare educației și cercetării științifice;

h) modalitățile în care se derulează acțiunile de cooperare internațională ale instituției de învățământ superior, încheierea de contracte și participarea la organizațiile europene și internaționale;

i) modalitățile de colaborare dintre structurile de conducere ale universităților și sindicatele personalului didactic, de cercetare, tehnic și administrativ și organizațiile studențești legal constituite;

j) orice alte aspecte considerate relevante de către senatul universitar și care corespund legislației în vigoare.

(3) Carta universitară se elaborează și se adoptă de către senatul universitar, numai după dezbaterea cu comunitatea universitară. Jurisprudență

(4) Carta universitară nu poate conține prevederi contrare legislației în vigoare. Nerespectarea legilor în conținutul Cartei universitare atrage nulitatea de drept a actului respectiv.

(5) Carta universitară se adoptă numai după rezoluția pozitivă a Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului privind avizul de legalitate asupra Cartei universitare. Rezoluția privind avizul de legalitate se emite de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului în termen de maximum 30 de zile de la data solicitării instituției de învățământ superior. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2)

(6) În cazul în care termenul prevăzut la alin. (5) nu este respectat, Carta universitară se consideră avizată potrivit procedurii aprobării tacite.

Acesta este un fragment din Legea educației naționale nr. 1/2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 1/2011:
Art 118 Dispoziții generale
Art 119 Dispoziții generale
Art 120 Dispoziții generale
Art 121 Dispoziții generale
Art 122 Dispoziții generale
Art 123 Dispoziții generale
Art 124 Dispoziții generale
Art 125 Dispoziții generale
Art 126 Dispoziții generale
Art 127 Dispoziții generale
Art 128 Dispoziții generale
Art 129 Dispoziții generale
Art 130 Dispoziții generale
Art 131 Structura organizatorică a instituțiilor de învățământ superior
Art 132 Structura organizatorică a instituțiilor de învățământ superior
Art 133 Structura organizatorică a instituțiilor de învățământ superior
Art 134 Structura organizatorică a instituțiilor de învățământ superior
Art 135 Structura organizatorică a instituțiilor de învățământ superior
Art 136 Structura anului universitar
Art 137 Programe de studii universitare
Art 138 Programe de studii universitare
Reviste:
Despre universități și autonomia universitară
Despre universități și autonomia universitară
Răspunderea juridică pentru nerespectarea obligațiilor etice (I)
;
se încarcă...