Art 113 Baza materială a învățământului preuniversitar de stat | Lege 1/2011

Acesta este un fragment din Legea educației naționale nr. 1/2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 112 Baza materială a învățământului preuniversitar de statTITLUL III Învățământul superior - CAPITOLUL I Dispoziții generale -
Art 114 Dispoziții generale

TITLUL II Învățământul preuniversitar - CAPITOLUL VIII Finanțarea și baza materială a învățământului preuniversitar - SECȚIUNEA a 2-a Baza materială a învățământului preuniversitar de stat -
Art. 113.
- Practică judiciară (1)

Înscrierea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile aparținând Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului sau instituțiilor și unităților de învățământ și cercetare științifică din sistemul învățământului de stat, precum și asupra bunurilor aparținând consiliilor locale, județene și, respectiv, Consiliului General al Municipiului București, în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat, se face, după caz, în registrul de inscripțiuni și transcripțiuni, în cărțile funciare sau în cărțile de publicitate funciară, cu scutire de plata taxelor prevăzute de lege. Practică judiciară (4)

Acesta este un fragment din Legea educației naționale nr. 1/2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...