Art 100 Unitățile conexe ale învățământului preuniversitar | Lege 1/2011

Acesta este un fragment din Legea educației naționale nr. 1/2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 99 Unitățile conexe ale învățământului preuniversitarTITLUL II Învățământul preuniversitar - CAPITOLUL VIII Finanțarea și baza materială a învățământului preuniversitar - SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale -
Art 101 Dispoziții generale

TITLUL II Învățământul preuniversitar - CAPITOLUL VII Conducerea sistemului și a unităților de învățământ - SECȚIUNEA a 3-a Unitățile conexe ale învățământului preuniversitar -
Art. 100.
-

(1) Palatele și cluburile copiilor sunt unități de învățământ pentru activități extrașcolare. Palatele copiilor au și rol metodologic.

(2) Palatul Național al Copiilor din București este subordonat Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

(3) Palatele și cluburile copiilor sunt în subordinea inspectoratelor școlare. Practică judiciară (1)

(4) Organizarea și competențele palatelor și cluburilor copiilor se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.

Acesta este un fragment din Legea educației naționale nr. 1/2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...