Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale - MMFPS

Ordinul nr. 1736/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 ianuarie 2011 până la 25 septembrie 2012, fiind abrogat prin Ordin 2299/2012.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. IV alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, și ale art. 901-905 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei și protecției sociale emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din cadrul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale va duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Ioan Nelu Botiș

București, 16 decembrie 2010.

Nr. 1.736.

ANEXĂ

REGULAMENT
de organizare și funcționare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

;
se încarcă...