Comisia Europeană

Decizia nr. 2395/2016 privind ajutorul de stat SA.32619 [2012/C (ex 2011/N)] notificat de Regatul Spaniei pentru compensarea anumitor costuri necesare pentru eliberarea benzii de frecvențe a dividendului digital [notificată cu numărul C(2016) 4886] (Numai textul în limba spaniolă este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32016D2395

În vigoare de la 31 decembrie 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 108 alineatul (2),

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, în special articolul 62 alineatul (1) litera (a),

după ce părțile interesate au fost invitate să-și prezinte observațiile în conformitate cu dispozițiile menționate mai sus (1) și luând în considerare observațiile acestora,

(1) Decizia 2012/C-213/03 a Comisiei din 25 aprilie 2012 (JO C 213, 19.7.2012, p. 41).

întrucât:

1. PROCEDURĂ

(1) La 5 iulie 2011, autoritățile spaniole au notificat Comisiei două măsuri de ajutor de stat. Măsura I prevedea subvenții pentru locatarii unor clădiri colective care, pentru a menține accesul la canalele în regim de recepție (2) transmise până la acel moment pe banda de frecvențe 790-862 MHz ("800 MHz"), erau nevoiți să-și modernizeze infrastructura existentă de televiziune digitală terestră ("Digital Terrestrial Television - DTT") sau să își aleagă o altă platformă. Măsura II avea ca obiectiv compensarea radiodifuzorilor publici și privați pentru costurile suplimentare legate de obligația acestora de a difuza în mod simultan pe două benzi de frecvență în timpul procesului de eliberare a benzii de frecvență a dividendului digital (3) ("simulcast").

(2) Recepția liberă (free-to-air - FTA) se referă la servicii de televiziune și radio transmise sub formă liberă (necriptată), ceea ce permite oricărei persoane care deține un echipament adecvat de recepție să recepționeze semnalul și vizioneze sau să asculte conținutul fără a avea nevoie de abonament, alte costuri suportate pe parcurs sau o taxă unică (de exemplu, canale cu plată). În mod tradițional, transmite prin semnale radio terestre și este recepționată cu ajutorul unei antene.

(3) Corespunde benzii de 800 MHz.

(2) După un schimb de scrisori cu autoritățile spaniole cu privire la măsurile notificate, la 25 aprilie 2012, Comisia a adoptat o decizie(4) de a nu ridica obiecții cu privire la măsura I și de a iniția procedura oficială de investigare prevăzută la articolul 108 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ("tratatul") cu privire la măsura II, atât pentru radiodifuzorii publici, cât și pentru cele private. Decizia Comisiei de inițiere a procedurii (denumită în continuare "decizia de inițiere a procedurii") a fost publicată la 19 iulie 2012 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene(5). Comisia a invitat părțile interesate să își prezinte observațiile cu privire la măsura în cauză.

(4) C(2012) 2533 final.

(5) A se vedea nota de subsol 1.

(3) Autoritățile spaniole și-au prezentat observațiile privind decizia de inițiere a procedurii prin scrisorile din 29 iunie 2012, 12 decembrie 2012 și 6 iunie 2013. S-au organizat, de asemenea, două teleconferințe cu autoritățile spaniole: cea dintâi la 24 iunie 2013 și cea de a doua, la 3 iunie 2014. În plus, acestea au participat la trei reuniuni: în iunie 2014, în decembrie 2014 și în martie 2015.

(4) Comisia a primit observații, de asemenea, de la Abertis Telecom (6) ("Abertis") prin scrisoarea din 7 august 2012, de la Sociedad Gestora de Television NET TV ("NET TV") prin scrisoarea din 14 august 2012, de la Broadcast Networks Europe ("BNE") prin scrisoarea din 17 august 2012, de la European Broadcasting Union ("EBU") prin scrisorile din 20 august 2012 și 21 iunie 2013, și, în cele din urmă, de la SES Astra ("Astra") prin scrisorile din 19 august 2012 și 30 octombrie 2012. Pe parcursul procedurii de investigare, au avut loc o serie de teleconferințe și reuniuni: între Comisie și EBU în iunie și decembrie 2013 și în iunie și decembrie 2014, precum și între Comisie și Astra în iunie, iulie și decembrie 2013 și în aprilie și noiembrie 2014. La 12 decembrie 2012, autoritățile spaniole au prezentat comentarii cu privire la observațiile formulate de Astra.

(6) Abertis Telecom S.A., în prezent Cellnex Telecom S.A.

(5) La 3 septembrie 2014, autoritățile spaniole au retras notificarea privind compensația pentru costurile generate de difuzarea simultană, suportate de radiodifuzorii publici (nu și de radiodifuzorii privați). Acestea au informat Comisia că Decretul regal 677/2014 privind acordarea de subvenții directe radiodifuzorii publici urmărește acoperirea compensației menționate pe baza conceptului de servicii de interes economic general ("SGEI"). Decretul a fost publicat în Monitorul Oficial al Spaniei (7) la 6 august 2014 (8).

(7) Boletin Oficial del Estado.

(8) Decretul regal 677/2014 din 1 august prin care se reglementează concesionarea directă a subvențiilor către prestatarii serviciului public de comunicare audiovizuală de televiziune la nivel statal și autonom, destinate să compenseze costurile suportate ca urmare a emisiei simultane și tranzitorii a canalelor sale de televiziune în timpul procesului de eliberare a benzii de frecvență 790-862 MHz.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...